Записи

Записи

Выкупили кредит в пуле, что делать?

Этот пост - инструкция по «правилам безопасности» для заёмщиков, кредиты которых выкупили в пуле.

 Через голландский аукцион был продан пул кредитов Дельта Банка,   Актив-банка и Еврогазбанка, находящихся в рефинансировании НБУ, за   2(!!!)% от балансовой стоимости кредитов (6,8млрд грн).
 12.12.2018 года продались три пула ипотечных кредитов физических лиц   Платинум банка. Цена продажи пулов была в районе 11-12% от балансовой   стоимости кредитов.
В первом случае в основном были кредиты  юридических лиц, во втором -  только физлица. Но независимо от того, кто  является заёмщиком - юр или  физ лицо, им все равно рано или поздно  придётся «познакомиться» со своим  новым кредитором и его методами  работы.

Подробнее - http://kpd-kiev.com/news/?ELEMENT_ID=2720

Що робити, я cплачую по кредиту, а мене продають?" Інформація для боржників банків, що ліквідуються.

Останнім часом до нас почали частіше звертатися боржники, які платять за своїми кредитами.

З питаннями «Що робити, я плачу, а мене продають?» , «Чи брати участь у торгах» ?

  Справа в тому, що кредити, які обслуговуються, тобто за якими немає   прострочення і клієнти належним чином виконують умови договорів   (страхують життя, заставне майно тощо.) виставляють на продаж з   максимальним дисконтом 10% від загальної суми боргу.
 Тобто, якщо   борг 100 000 грн.,  мінімальна ціна права вимоги буде 90 000 грн.   Звичайно, брати участь в таких торгах сенсу немає, тому що до 90 000   грн. потрібно додати 3% - послуги торгує майданчики (біржі) (3% від 90   000 = 2 700.), плюс послуги нотаріуса за оформлення угоди купівлі   продажу 5 000 - 10 000 грн. У підсумку ціна викупу і всі витрати будуть   більше суми боргу.

Основний страх позичальників в даному  випадку -  КОЛЕКТОРИ. І вже знаходяться «порадники», які розповідаючи  страшні  історії про свавілля колекторів, схиляють боржників до участі в  торгах.  Але чи варто так переживати?

По-перше, будь-який колектор - бізнесмен, і схему з витратами на угоду, описану вище, вони прораховують не гірше нас з Вами.

  По-друге, якщо по кредиту немає прострочення і дотримуються всі умови   договору (маються на увазі ті умови, невиконання яких дає кредитору   право дострокової вимоги кредиту), заміна кредитора для боржника не   матиме будь-яких негативних наслідків. Ви далі продовжите обслуговувати   свій кредит і успішно його закриєте, але необхідно дотриматись деяких   умов.

1. Дізнайтеся коли ваш кредит продаватимуть.

2.   Право вимоги вважається проданим тільки після підписання договору   купівлі-продажу, а не дати проведення торгів! Потрібно врахувати, що у   переможця торгів є 20 робочих днів (календарний місяць) на підписання   договору. Тобто платити новому кредитору потрібно тільки після того як   буде підписаний між ним і банком договір купівлі-продажу права вимоги.

  3. Всі оплати по кредиту повинні йти вчасно! І на реквізити поточного   кредитора (до підписання договору купівлі-продажу в банк, після -  новому  кредитору).

4. Попереджаємо що сліпо вірити в 517 ст. ЦКУ  не  варто. Можливий варіант, коли вас навмисно хочуть «загнати» в   прострочення, для отримання права дострокового стягнення, з усіма   наслідками, що випливають.

5. Запитайте у банку інформацію про стан боргу на момент продажу. І звірте цю суму з боргом у нового кредитора.

  6. Перечитайте з юристами, які спеціалізуються на кредитних спорах,  всі  договори (кредитний, іпотеки, поручительства), на предмет наявності   підстав для дострокового вимоги кредитором всієї суми боргу. Як  правило  банки нехтували цими умовами і вимагали дол достроково тільки у  випадку  прострочення по кредиту. Але можуть бути й інші підстави. І  все їх треба  врахувати.

7. Налагодьте контакт з новим  кредитором. І далі  обслуговуйте свій кредит за графіком. Пам'ятайте -  він не може вийти за  рамки первинних договорів, які Ви укладали  спочатку.

Сподіваємося наші поради дозволять Вам і надалі обслуговувати свій кредит і уникнути додаткових стресів!
Будь в курсі, Ваш КПД

20.11.18 внесено Проект закону (9304 від 20.11.2018). Проект Закону про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування"

---

І. У частині другій розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» (Голос України від 03.11.2018 р. № 208) після слів «введення його в дію» виключити слова «а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону».

---


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64957


 

до проекту Закону України «Про внесення змін до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування»

1.     Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

4 листопада 2018 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування                     № 2478-VIII, який вступає в дію через три місці після набрання ним чинності.

Відповідно до частини другої розділу ІІ «Прикінцеві положення» цей Закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону.    

Разом з тим, згідно із зауваженнями Головного юридичного управління Верховної Ради України від 20.06.2018 року до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування положення, що вказаний закон застосовується до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію суперечить ст. 58 Конституції України, за якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

У рішенні Конституційного Суду України «Про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22, 243-25 Цивільного процесуального кодексу України» (у справі щодо несумісності депутатського мандата) від 13.05.1997 р. № 1-зп у справі № 03/29-97 зазначається, що закріплення принципу незворотності дії законів у часі на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта. При цьому виняток з цього принципу допускається лише у випадках, коли закони та інші нормативно-правові акти пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, для узгодження норм Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування № 2478-VIII зі статтею 58 Конституції України необхідно прийняти запропоновані зміни.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є приведення норм Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування       № 2478-VIII у відповідність із ст. 58 Конституції України. Завданням законопроекту є захист конституційних прав валютних позичальників.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується у другому пункті розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» після слів «введення його в дію» виключити слова «а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону», що надасть можливість узгодити вказаний закон із нормою статті 58 Конституції України, в якій закладено принцип незворотності дії законів у часі.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про заставу», Законом України «Про нотаріат», Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Законом України «Про іпотеку».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону на момент внесення та в подальшому не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить реальний захист конституційних прав валютних позичальників.

Народні депутати України                                                               Міщенко С. Г.

Кужель О. В.
Крулько І. І.
Євтушок С. М.
Рибалка С. В.
Яценко А. В.
Хміль М. М.


Свідок НТН випуск 19:00 за 9 листопада 2018 року Блок 19:20-24:00 присвячений закону про відновлення кредитування.

Свідок НТН випуск 19:00 за 9 листопада 2018 року
Блок 19:20-24:00 присвячений закону про відновлення кредитування.
Мої коментарі з приводу прийнятого закону в відео.Звертаю увагу на те, що:

 "- Банки можуть самостійно змінювати плаваючу процентну ставку і  зобов'язані повідомити позичальника або поручителя вже по факту.
- Термін позовної давності для поручителя збільшився до 3-х років.
- Встановлено чіткі вимоги для іпотечної застереження, щоб Позичальник не міг її оскаржити.
 - Наявність обтяжень третіх осіб, які з'явилися після оформлення  іпотеки, не заважають переоформленню права власності за  іпотекодержателем.
- Банкам дали доступ до багатьох реєстрів.
-  Закон вступає в силу 04.02.19, але поширюється на ті договори і  правовідносини, які існували до його прийняття. Наприклад, якщо договір  поруки був укладений в 2008 році, але проблеми з виконанням кредитних  зобов'язань з'явилися після прийняття цього закону до поручителя будуть  застосовувати норми цього закону."

Приняли Кодекс о банкротстве!!! Мораторий отменен!

"В середине 2019 года (в момент вступления в силу Кодекса) стартует  пятилетний период льготных условий реструктуризации долгов. Первое  условие — валютные кредиты конвертируются в гривну по курсу НБУ на день  открытия дела о неплатежеспособности физлица. То есть будет применяться  рыночный валютный курс, а не условные 5,05 грн/$, что изначально  требовали заемщики.

«В требования обеспеченного кредитора не включаются штрафные санкции  и пеня. Признанные хозяйственным судом требования обеспеченного  кредитора погашаются должником в размере рыночной стоимости квартиры или  жилого дома, который обеспечивает требования кредитора», — зачитал  Андрей Иванчук. Рыночную стоимость определит оценщик, выбранный  кредитором. Остаток долга, который превышает стоимость недвижимости,  подлежит списанию лишь «после полного выполнения обязательств должником  по реструктуризированным обязательствам».

Прописаны и другие условия реструктуризации. Если общая площадь  квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв. м жилой площади  на каждого члена семьи должника) или общая площадь жилого дома —  не более 120 кв. м, то процентная ставка по такому плану  реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок  по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 1 п.п.  «План реструктуризации заключается на 15 лет, если иное не согласовано  сторонами», — говорится в Кодексе. Текущее значение индекса UIRD  составляет 15,36%. Если площадь недвижимости больше, то «процентная  ставка по плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского  индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD),  увеличенному на 3 п.п.», а план реструктуризации заключается всего  на 10 лет.

При этом должник и обеспеченный кредитор могут договориться  установить в плане реструктуризации или в мировом соглашении другие  условия и порядок погашения требований обеспеченного кредитора,  «но только те, которые не хуже для интересов должника».

Банкиры считают предложенные депутатами ставки более чем  привлекательными для заемщиков. «Текущие ставки по гривневой ипотеке  составляют 19-24%, таким образом, предложенные депутатами ставки  в 15-16% — это уже ниже рыночных.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/120011-valyutnykh-zaemschikov-zastavyat-zaplatit-bankam#ixzz5UjyitJtE

Вказали недостовірні відомості про майнові права неповнолітньої дитини при зключенні іпотечного договору, тоді ця ігформація для вас.

26 вересня 2018 року Верховний Суд досліджував питання позовних вимог батьків неповнолітньої дитини про визнання іпотеки недійсною з підстав порушення майнових прав останньої.

Важливо-

по – перше: неправдиве повідомлення батьками, які є одночасно законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи, про відсутність прав дитини на майно, яке передається в іпотеку, не може бути підставою для визнання іпотеки недійсною за позовом батьків, які зловживали своїми правами законних представників дитини;

по – друге: суд не наділений повноваженням звертати стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на нього за іпотекодержателем.

https://yaizakon.com.ua/priznanie-ipoteki-nedejstvitelnoj-po-osnovaniyam-narusheniya-prav-rebenka/


"МОЯ БОРЬБА (или история одного рейдерства)"

История от первого лица.

 "Банк Аваль -  задолженность уже менее 100 000 грн. Прошло немало  судебных заседаний, волокит, нервотрепок и т.д,, По решениям суда,  переговоров с ДВС Соломенского района, нашли промежуточный компромисс,  "примусове стягнення" со всех видов доходов... ВП №  52455006. Около  года шло "примусове стягнення" и тут летом началось,". Вся история с  подробностями, документами и фото ниже в посте "МОЯ БОРЬБА (или история  одного рейдерства)"

https://smertvorogam.blogspot.com/2018/10/blog-post.html?m=1

Правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за серпень 2018 року. За посиланням нижче роз'яснення по кожному пункту.

1.  Особа, яка має до боржника кредиторські вимоги, набуває саме  процесуального статусу конкурсного (заставного) кредитора з правом на  апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, які визначають права  та обов'язки учасників провадження у справі про банкрутство, після  звернення із заявою із кредиторськими вимогами у справі про банкрутство,  розгляду такої заяви судом та визнання його вимог до боржника  господарським судом з прийняттям відповідного рішення та доведення  порушення його прав оскаржуваним рішенням.
(постанова від 08.08.2018 у справі № 24-7/210-05-8241)
 2. Забезпечені кредитори набувають статусу учасника провадження у  справі про банкрутство з моменту порушення такого провадження, а відтак,  набувають і процесуальне право на подання відповідних заяв у справі.
(постанова від 16.08.2018 у справі № 916/1950/16)
 3. Встановлення наявності у боржника майна його складу і обсягу  дозволить суду на стадії розгляду заяви про порушення справи про  банкрутство з підстав того, що існує загроза неплатоспроможності,  встановити чи дійсно задоволення вимог одного або кількох кредиторів  призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в  повному обсязі перед іншими кредиторами.
(постанова від 09.08.2018 у справі № 910/22788/15)
 4. Скасування судом касаційної інстанції ухвали суду апеляційної  інстанції про зупинення провадження у справі не є безумовною підставою  для відводу (самовідводу) складу колегії суддів, який її приймав, навіть  під час подальшого апеляційного перегляду оскарженої ухвали суду першої  інстанції в частині розгляду кредиторських вимог одного з конкурсних  кредиторів.
(постанова від 21.08.2018 у справі № 01/1494 (14-01/1494)
 5. Погашені вимоги – це припинені грошові зобов'язання, відтак,  відсутність цивільно-правового зв'язку у правовідносинах між боржником і  кредитором; обмеження на внесення змін до реєстру вимог кредиторів,  слід розглядати в контексті мети його затвердження та цілей визначених  ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його  банкрутом", з дотриманням принципу, за яким не можна витлумачити одну  норму Закону таким чином, що її застосування призведе до нівелювання  інших його положень або ж створить конфлікт між нормами.
(постанова від 21.08.2018 у справі № 01/1494 (14-01/1494)
 6. Право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за  кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку  кредитування чи у разі пред’явлення до позичальника вимоги згідно з ч. 2  ст. 1050 ЦК України.
(постанова від 08.08.2018 у справі № 4/5025/1437/11)
 7.  Введення господарським судом процедури санації у справі про  банкрутство є переважним поряд із застосуванням щодо боржника  ліквідаційної процедури.
(постанова від 15.08.2018 у справі № 18/257)
 8. Принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора полягає в тому, що  кредитор повинен обґрунтовувати, що саме не вчинив ліквідатор і як це  вплинуло на результат формування ліквідаційної маси.
(постанова від 08.08.2018 у справі № 916/2465/13)
 9. У випадку, коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не  за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, чи коштів,  одержаних у результаті виробничої діяльності боржника, то така оплата  повинна здійснюватись за рахунок коштів кредиторів, виходячи із принципу  пропорційності їх грошовим вимогам.
(постанова від 01.08.2018 у справі № 912/1783/16)
 10.  Мирова угода у справі про банкрутство одночасно є судовою  процедурою у справі про банкрутство та цивільно-правовою угодою  (правочином), оскільки є домовленістю між боржником і кредиторами.
(постанова від 15.08.2018 у справі № 922/4366/16)
 11. Відсутність у боржника майна, достатнього для покриття судових  витрат, виключає можливість здійснення судом провадження у справі про  його банкрутство в силу імперативних приписів ч. 4 ст. 11 ЗУ "Про  відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
(постанова від 01.08.2018 у справі № 911/3540/17)
 12. Перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, що  ліквідується, є обов'язковою складовою ліквідаційної процедури, тому  обов'язок ліквідатора надати всі необхідні для проведення такої  перевірки документи, є безумовним. (постанова від 16.08.2018 у справі №  915/1490/16)
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76000721
https://www.facebook.com/notes/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2018-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83/319982878776604/

"Сегодня мы наконец получили долгожданную свободу от кредитного рабства!!!"

Анна Аницкая: "Всем добрый вечер, сегодня  мы наконец получили долгожданную свободу от кредитного рабства!!!

Очень  хочу выразить большую  благодарность Ярослава Авраменко,  за её индивидуальный подход, за мудрое и приемлемое решение  в оценке  кредита, за то, что она просто Человек. Огромное  СПАСИБО  Федоровой  Светлане за то, что на протяжении  всего времени  была с нами,  консультировала, помогала информацией, за её  сердечность и доброту.  Спасибо  ВСЕМ кто нам помогал!!! Мы благодарны  судьбе, что выбрали   именно  вас...Всем добрый вечер, сегодня  мы наконец получили  долгожданную свободу от кредитного рабства!!! Очень  хочу выразить  большую  благодарность Ярославле Авраменко, за её индивидуальный подход,  за мудрое и приемлемое решение  в оценке кредита, за то, что она  простоЧеловек. Огромное  СПАСИБО  Федоровой Светлане, за то что на  протяжении  всего времени  была с нами, консультировала, помогала  информацией, за её  сердечность и доброту. Спасибо  ВСЕМ кто нам  помогал!!! Мы благодарны  судьбе, что выбрали  именно  вас (КПД)..."

Позиція Великої палати ВС щодо виконавчого напису, що не підлягає виконанню

"Обтяжувач, який ініціює звернення стягнення на предмет  забезпечувального обтяження, зобов’язаний до початку процедури  зареєструвати в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (далі –  Реєстр) відомості про звернення стягнення на предмет застави.

 Така вимога узгоджується із ч. 1 ст. 27 спеціального закону, згідно з  якою обтяжувач, який має намір звернути стягнення на предмет  забезпечувального обтяження в позасудовому порядку, зобов’язаний  надіслати боржнику та іншим обтяжувачам  письмове повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням  зобов’язання. Повідомлення надсилається одночасно з реєстрацією в  Реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального  обтяження.

Вказані вимоги є  імперативними і не залежать від розсуду стягувача. Ухилення від  надсилання боржнику такого повідомлення, реєстрації в Реєстрі  відомостей, а також недотримання 30-денного строку з моменту реєстрації є  порушеннями, зважаючи на які нотаріус не може вчинити виконавчий напис  про звернення стягнення на предмет застави."

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/photos/a.113951749379719/314371709337721/?type=3&th...