Записи

Записи

Пенсіонерка втратила доступу до своєї квартири через те, що взяла «безвідсотковий» кредит по оголошенню.


Кредитори, за розповідями виселеної пенсіонерки та її сина додали до документу не існуючі раніше правила, за якими в разі несплати боргу квартира повинна переходити в їх власність. Жінка стверджує, що кредитори навмисне не хотіли брати гроші, які Любов Ігорівна їм намагалася повернути в термін.
У квартирі зараз живе якийсь Олексій, який виконує роль «охоронця». Його  там залишили кредитори. Відчиняти двері ні журналістам, ні поліції від  маж наміру. А правоохоронці нічого зробити не можуть, так як нотаріус,  керуючись документами, право власності на квартиру передав кредитору.


http://dnepr-go.top/news/74-richna-kyyanka-cherez-bezvidsotkovogo-kredytu-po-ogoloshennyu-vtratyla-t...


НБУ надав право банкам формувати кредитну документацію (справу) боржника з електронних документів.

Національний банк уніс зміни до Положення про визначення банками розміру кредитного ризику

08.08.2017

 Національний банк України передбачив право банків формувати кредитну  документацію (справу) боржника з електронних документів, які створені та  підписані банком і боржником із застосуванням електронного цифрового  підпису. Ці нововведення запроваджені у контексті законодавчих змін,  зокрема Закону України "Про споживче кредитування", яким передбачено  право укладати в електронному вигляді договори про споживче  кредитування.

Відповідні зміни внесені до Положення про  визначення банками України розміру кредитного ризику, затвердженого  постановою Правління НБУ № 351 від 30 червня 2016 року (далі – Положення  № 351).

Зміни до Положення № 351 також передбачають:

●  узгодженість підходів до врахування банками під час розрахунку розміру  кредитного ризику вартості заставного майна, стягнення/реалізація якого  обмежена на законодавчому рівні;

● визначення банками сторони у зобов’язанні за факторинговими операціями з регресом;

 ● уточнення вимог у частині засвідчення банками акта щодо контролю  наявності та стану заставного майна у вигляді нерухомості та земельних  ділянок;

● порядок оцінки житлово-будівельних кооперативів.

 Зазначені зміни є результатом постійної співпраці Національного банку  із банківською спільнотою у процесі здійснення моніторингу впровадження  та застосування банками вимог Положення № 351.

Зміни до Положення № 351 затверджено Постановою Правління Національного банку України № 75 від 04 серпня 2017 року. - https://bank.gov.ua/document/download?docId=53243335

https://bank.gov.ua/document/download?docId=53243335

Позов про захист права споживача звільняється від сплати судового збору на усіх стадіях судового розгляду. ВССУ у листі від 09 серпня 2017р.

ВССУ у листі від 09 серпня 2017р. № 93-1517/0/4-17 розв’язав  колізію між ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» і ст. 5 ЗУ «Про  судовий збір» та прийшов до однозначного висновку, що споживач при  поданні позову про захист свого права не повинен  сплачувати судовий  збір. Споживач також не повинен сплачувати судовий збір при апеляційному  та касаційному оскарженні рішення суду ухваленого за результатами  розгляду його позову.

Прес-реліз фонду гарантування від 14.08.17

Фонд гарантування активізує співпрацю з бюро кредитних історій та  оновлює інформацію про позичальників неплатоспроможних банків

коротко:
1. Фонд   активізує співпрацю банків, що ліквідуються, із провідними бюро  кредитних історій країни, уже оновлено інформацію про позичальників 18  банків.
2.Абсолютна більшість позичальників – до 95 %, просто  відмовляються обслуговувати свої кредити в банках, що віднесені до  неплатоспроможних
3. Фонд гарантування закликає позичальників  неплатоспроможних банків гасити свої кредит. Погашення кредиту допоможе  запобігти його продажу, варто знати,  що  на його купівлю, передусім, претендуватимуть професійні гравці –  компанії по роботі з проблемною заборгованістю.


http://www.fg.gov.ua/news/17615-fond-harantuvannia-aktyvizuie-spivpratsiu-z-biuro-kredytnykh-istorii...

Банки мріють відновити кредитування. За які закони вони тримають "кулачки"?


Незалежна Асоціація Банків України:
Прийняття  цих законопроектів дозволить запустити ринок кредитування і повернути в  економіку понад 400 млрд. грн вже найближчим часов. То ж чекаємо осені і  тримаємо кулачки).

Законопроект № 6027-д від 31.07.2017  «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України   щодо відновлення кредитування». Його завдання – ліквідувати законодавчі  прогалини, що використовуються боржниками для  уникнення від сплати кредитів. У разі його прийняття інвестиційний  клімат в Україні якісно покращиться, оскільки кредитори матимуть менше  ризиків втратити свої інвестиції. В свою чергу банки зможуть суттєво  знизити ставки по кредитам як для бізнесу, так і для населення, адже  кредитні ризики також стануть значно меншими.  

Законопроект №  2456-д від 29.12.2015 щодо удосконалення захисту прав споживачів  фінансових послуг. Документ проголосовано в першому читанні. Його  цілковите прийняття дозволить усунути прогалини в системі  нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів. Врегульовує  застосування електронних документів та дистанційних каналів  обслуговування. Сприятиме поширенню новітніх технологій при наданні  фінансових послуг споживачам. Крім того, законопроект впроваджує дієві  механізми контролю дотримання гравцями ринку споживчих фінансових  послуг, у тому числі споживчого кредитування, вимог законодавства щодо  захисту прав споживачів цих послуг.

Законопроект № 4004-д від  17.06.2016 «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за  кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла».  Запропоновані законодавчі зміни передбачають врегулювання проблеми  валютних кредитів, які отримані фізичними особами на придбання єдиного  житла, шляхом прощення частини існуючого боргу та конвертації решти  виплат у гривню. Це дозволить зняти соціальну напругу і цілковито  вирішити проблему валютних іпотечних кредитів. Також законопроект  встановлює особливі умови реструктуризації валютних іпотечних кредитів  для інвалідів 1 групи, учасників АТО, ветеранів, багатодітних сімей та  сімей, які виховують дитину-інваліда 1 групи.

Законопроект №  3132-д від 21.10.2016 щодо підвищення ефективності процедур банкрутства.  Запропоновані документом зміни спрацюють на підвищення ефективності  процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення  процедури продажу майна боржника на аукціоні, підняття рівня виконання  контрактів та судових рішень. Неможливість фіктивного банкрутства та  продажу майна через підпільні аукціони дозволить суттєво піднятися  Україні в рейтингу Doing Business, який щорічно складає Світовий банк.  Нині України знаходиться на 150 місці зі 169 країн світу.  

 Законопроект № 6232 від 23.03.2017 «Про внесення змін до Господарського  процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу  України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших  законодавчих актів». Законопроект прийнято в першому читанні. Він  направлений на нормативне врегулювання процесуальних механізмів, які  мають забезпечити ефективний, справедливий, неупереджений та своєчасний  захист прав і свобод особи в суді. Законопроект є вкрай важливим для  втілення якісної судової реформи в Україні, оскільки передбачає широкі  можливості здійснення судочинства із застосуванням інформаційних  технологій і вчинення всіх процесуальних дій через засоби електронного  зв'язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.

 Законопроект № 4646-д  від 16.06.2017 «Про внесення змін до Закону  України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  Документ розроблено, аби привести деякі норми діючого закону у  відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із  положеннями Директиви ЄС № 2013/34/ЄС. Та удосконалити таким чином  порядок застосування Міжнародної системи фінансової звітності.  Законопроект вже прийнято в першому читанні.

Законопроект №   5592-д від  20.04.2017 щодо спрощення ведення бізнесу та залучення  інвестицій емітентами цінних паперів. Передбачені ним зміни спрямовані  на підвищення прозорості фондового ринку та рівня корпоративного  управління в акціонерних товариствах у відповідності до європейських  практик та стандартів. Відповідні зміни сприятимуть захисту прав  інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу.  Законопроект вже прийнято в першому читанні.

Законопроект №  6273 від 31.03.2017 щодо підвищення ефективності виведення банків з  ринку, продажу їхніх активів та адаптації до міжнародних стандартів та  актів законодавства ЄС. Законопроект посилює інституційну спроможність  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, удосконалюючи процедури  виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі прискорення  продажу активів. А також надає більше повноваження кураторів НБУ ще до  визнання банку неплатоспроможним. Крім того, законопроект посилює захист  прав вкладників і приводить норми законодавства України до міжнародних  стандартів.

Суд против налоговой

От Ольга Абаева

Приглашаю 17.08.2017 в 9-50 на судебное заседание в Окружной административный суд города Киева, по адресу вул. Петра Болбочана 8, корпус1. Судья Смолий И.В. Мы против налоговой.В 2015 году ВТБ банк простил часть кредита, часть была переведена в гривну. Мы заполнили декларацию, заплатили налог с учетом закона (курсовая разница не облагается). Целый год мы боролись с ДФС Украины, результат - 0. Даже уголовное дело завели, т.к. большая сумма налога.Первое заседание было перенесено, так как нас не было в стране. Но наш адвокат сообщила, что на заседание пришло три сотрудника налоговой.Практика по судам 50/50, но учитывая, что судья судил евромайдан, а сейчас продолжает работать, вывод напрашивается нехороший, да и декларация очень интересная.Кому интересно, приходите, вместе послушаем аргументы налоговой.

Вся правда о (Коллекторах) Часть 1

13.07.2017 р. зареєстровано Проект Закону про відновлення довіри споживачів кредитних послуг - фізичних осіб до банківської системи України.

Законопроект 6721 (текст законопроекту в приєднаному файлі)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62288


Любовь Молчанова "Учора - 13 липня ми разом з народним депутатом Михайлом Головко зареєстрували Законопроект 6721 "Про відновлення довіри споживачів кредитних послуг - фізичних

осіб до банківської системи України". Цей закон стосується абсолютно всіх позичальників кредитів в іноземній валюті - споживчих кредитів, фізосіб-СПД,а також тих, хто вже погасив, реструктуризував валютні кредити, хто знаходиться в судах і у Фонді гарантування вкладів, хто втратив своє майно. Законопроект дуже радикальний і майже всі народні депутати, до яких я зверталась відмовлялись його реєструвати і я дуже вдячна Михайлові за те, що не злякався радикальності законопроекту і пішов нам на зустріч, тим самим показавши, що у ВР все-таки є порядні і дійсно народні депутати. Ознайомитись із законопроектом можна на сайті ВР. Звертаю увагу всіх позичальників, що пояснювальна частина законопроекту (його обгрунтування) містить інформацію, яку ви можете використовувати в судах для захисту своїх прав.

Тепер наш обов'язок заставити депутатів цей законопроект прийняти, а для цього у нас є всі шанси, так як кількість позичальників значно зросте і є можливість показати владі нашу силу. Тільки не потрібно бути пасивними. Разом ми сила!!!"


Позовна давність розповсюджується на вимогу про стягнення предмету іпотеки навіть вже при наявності рішення суду про стягнення суми боргу за кредитом (Апеляційний суд Київської обл. у справі № 361/1489/16-ц, від 20 червня 2017р)

Цікаве рішення (яке скоріше за все буде скасовано ВССУ чи ВСУ). Рішення обгрунтовується різницією визначеною законом таких понять « як строк дії договору» (ст. 631 ЦК України) стосовно договору іпотеки та «строк дії зобов’язання» (ст. 530 ЦК України) стосовно кредитного договору, який вже давно сплив щодо кожного чергового платежу.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фабула судового акту: Суперечливе та таке, що прямо  порушує інтереси банків, рішення суду апеляційної інстанції, яке мабуть  буде скасовано ВССУ чи ВСУ. Відразу треба зазначити,  що з тексту  рішення незрозуміло чи заявляв боржник (апелянт) про сплив строку  позовної давності, щодо вимоги кредитора про стягнення предмету іпотеки в  порядку передбаченому ст. 267 ЦК України.  

Так, ще у 2010 році судом було ухвалене рішення про стягнення з  боржника на користь банку заборгованості за неповернутим кредитом із  пенями, штрафами, тощо. Це рішення ні добровільно, ні примусово  боржником виконано не було. У 2016 році кредитор звернувся до суду із  позовом про стягнення з боржника предмету іпотеки, якою у далекому 2008  році був забезпечений кредит. Суд першої інстанції задовільнив позов  банку і стягнув нежитлове приміщення з боржника, визначив початкову ціну  для його реалізації.

Проте, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та відмовив банку у стягненні предмету іпотеки взагалі.

Цікаво, що суд апеляційної інстанції погодився із судом першої  інстанції про наявність у боржника заборгованості перед банком. Водночас  цей суд  прийшов до висновку, що банком при поданні позову був  пропущений строк позовної давності, який передбачений ст. 266 ЦК України, як щодо основної вимоги, так і щодо додаткової (стягнення предмету іпотеки).  

Зокрема, рішення обгрунтовується різницією визначеною законом таких понять « як строк дії договору» (ст. 631 ЦК України) стосовно договору іпотеки та «строк дії зобов’язання» (ст. 530 ЦК України) стосовно кредитного договору, який вже давно сплив щодо кожного чергового платежу.  


Джерело - http://protokol.com.ua/ua/cud_stattya_266_tsk_pozovna_davnist_rozpovsyudguetsya_na_vimogu_pro_styagn...

Чи можна через кредит позбутися права виїзду за кордон?

 

Дмитро ХРОМЕЄВ, юрист , Закон і бізнес http://zib.com.ua

Аби скористатися безвізовим режимом в’їзду в європейські країни, треба мати можливість безперешкодно залишити територію України. А із цим можуть виникнути певні проблеми, якщо суд обмежить таке право через непогашений борг. Як це співвідноситься з правом на свободу пересування?

Винятковий захід

Державний виконавець для реалізації рішення суду може вдаватися до низки дій. Крім іншого, при наявності підстав та навіть без них за заявою стягувача він може звернутися до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника в праві виїзду за кордон до повного виконання ним зобов’язань. Проте боржник здатний захистити це своє право.

Відповідно до ч.1 ст.33 Конституції «кожному, хто

на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом».

Зазначені правовідносини регулюються ст.313 Цивільного кодексу, відповідно до ч.1 якої «фізична особа має право на свободу пересування». Про це йдеться і в ст.2 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також про зазначене право говорить ст.12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Названі акти забороняють невиправдане обмеження особистого немайнового права, що забезпечує природне існування фізичної особи, якщо іншого не передбачено законом.

З огляду на це тимчасове обмеження боржника в праві виїзду за межі України є винятковим заходом, який застосовується лише при наявності достатніх для цього підстав.

Ухилення як підстава

Зокрема, єдиною правовою підставою, при доведенні якої рішенням суду можна тимчасово обмежити право виїзду за кордон, є доведення факту ухилення боржника від виконання зобов’язання (п.19 ч.2 ст.18 закону «Про виконавче провадження»). Проте чинне законодавство не містить визначення такого поняття, як «ухилення боржника від виконання своїх зобов’язань», тож воно є оціночним.

Суб’єктом, на якого покладається доведення факту ухилення, є державний виконавець. Зокрема, на момент звернення до суду з поданням такий факт повинен уже бути встановленим, убачатися з матеріалів виконавчого провадження та мати суб’єктивне походження.

Як зазначає Верховний Суд України в узагальненні практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України від 1.02.2013, «суд має врахувати об’єктивні причини невиконання боржником зобов’язання, наприклад унаслідок відсутності майна, роботи, незадовільного фінансового стану, тривалого відрядження, важкої хвороби тощо. Коли державний виконавець стягнув усе, що належало на праві власності боржнику, та не довів свідомого ухилення від виконання, суд не може задовольнити подане клопотання».

У рішенні від 26.11.2009 у справі «Gochev v. Bulgaria» Європейський суд з прав людинисформулював загальні стандарти права на свободу пересування. Зокрема, він зазначив, що таке обмеження повинне відповідати відразу трьом критеріям: по-перше, ґрунтуватися на законі, по-друге, мати одну з легітимних цілей, передбачених у ч.3 ст.2 Протоколу №4 до конвенції, по-третє, бути у справедливому балансі між правами людини та публічним інтересом (тобто виявлятися пропорційним меті його застосування).

Виправданість обмежень

При цьому при вирішенні питання про пропорційність обмеження даного права з метою стягнення несплачених боргів слід пам’ятати, що таке обмеження може бути виправданим тільки тоді, коли воно дійсно сприятиме погашенню заборгованості.

Чи враховують українські суди ці вимоги, обмежуючи боржника в праві виїзду за кордон? Інколи — ні. Наприклад, через неповне з’ясування обставин справи, відсутність можливості в божника довести свою позицію. Адже відповідно до ч.2 ст.3771 Цивільного процесуального кодексу відповідне подання розглядається негайно, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб.

Отже, суди можуть обмежити людину в праві виїзду за кордон. Однак їм потрібно встановити, чи полягало ухилення в навмисному чи іншому свідомому невиконанні боржником своїх обов’язків, тобто визначити суб’єктивну складову діяння.
Водночас основним принципом та важелем для прийняття рішення має бути такий момент: «Обмеження може бути виправдано лише тоді, коли воно дійсно сприятиме погашенню заборгованості». Якщо таке обмеження не виправдане, воно однозначно порушує право на свободу пересування особи та має бути скасоване.

Джерело - Закон і бізнес http://zib.com.ua