Записи

Записи

Викладено П Р О П О З И Ц І Ї до Закону України "Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті"

Викладено П Р О П О З И Ц І Ї
до Закону України "Про реструктуризацію зобов'язань
за кредитами в іноземній валюті"
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53099)
 Прийнятий Верховною Радою України 2 липня 2015 року Закон України "Про  реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті" не може  бути підписаний, виходячи з такого.
Законом пропонується  запровадити механізм реструктуризації зобов'язань в іноземній валюті  фізичних осіб за споживчими кредитами, наданими для задоволення  особистих потреб (придбання житлової та нежитлової нерухомості,  земельних ділянок, транспортних засобів, послуг та будь-якого товару),  шляхом зміни валюти виконання зобов'язань за споживчим кредитом на  національну валюту України за офіційним курсом Національного банку  України на дату підписання кредитного договору та із збереженням  відсоткової ставки за користування кредитними коштами, яка не може  перевищувати відсоткової ставки, встановленої основним кредитним  договором в іноземній валюті, зобов'язання за яким реструктуризуються.
 Відповідно до статті 2 Закону кредитори за письмовою заявою  позичальників, які мають діючі невиконані (на момент набрання чинності  Законом) зобов'язання за споживчими кредитами, зобов'язані провести  реструктуризацію зобов'язань за такими споживчими кредитами на умовах і в  порядку, що визначені Законом; при цьому кредиторам забороняється  встановлювати для позичальників додаткові зобов'язання щодо сплати  будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення  реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами (частини перша та  друга).
З цього приводу слід наголосити, що згідно з Цивільним  кодексом України за кредитним договором банк або інша фінансова установа  (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит)  позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а  позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти  (частина перша статті 1054); розмір процентів, тип процентної ставки  (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором  визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого  забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку,  строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів  (частина друга                статті 10561). Законом України "Про банки  і банківську діяльність" встановлена економічна незалежність банків і  самостійність у проведенні ними кредитної політики, яку вони здійснюють,  гарантуючи беззбиткову діяльність та враховуючи ризики неповернення  кредитів; банки визначають порядок залучення і розміщення коштів на  власних умовах та на власний ризик, самостійно встановлюють процентні  ставки та комісійні винагороди за надані послуги (статті 5 і 47).
 Отже, за чинними нормами законодавства безпосередньо кредитором і  позичальником вирішуються питання щодо реструктуризації заборгованості  за кредитними договорами (погашення кредиту за спеціальним курсом або  продовження дії договору), внесення змін до кредитних договорів щодо  порядку погашення кредиту, пені, штрафу тощо.
Запропоновані ж  Законом, що надійшов на підпис, заходи суттєво порушують баланс прав  сторін кредитного договору в бік позичальників, покладаючи весь тягар  збитків виключно на банківську систему...... (повний  текст-приєднаний  файл)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно  до частини другої статті 94 Конституції України повертаю зі своїми  пропозиціями Закон України "Про реструктуризацію зобов'язань за  кредитами в іноземній валюті" для повторного розгляду Верховною Радою  України.
Доповідатиме пропозиції  Президента України під час розгляду зазначеного Закону на пленарному  засіданні Верховної Ради України Представник Президента України у  Верховній Раді України С.Кубів.                                                                          
П.ПОРОШЕНКО

Останній етап проходження:  Направлено на розгляд Комітету (26.01.2016)

Рябята ! а что там с мораторием на квартиры ? он действует или нет. могут выселить или продать квартиру ? кто знает Платинун банк проводит реструктуризацию ?

Рябята ! а что там с мораторием на квартиры ? он действует или нет. могут выселить или продать квартиру ? кто знает Платинун банк проводит реструктуризацию ?

что делать и куда бежать? нет ни сил ни средств платить, банк подал на суд.

что делать и куда бежать? нет ни сил ни средств платить, банк подал на суд.

Важно! Сообщение от "ПРАВДИВА КРАЇНА"

Важно! Сообщение от "ПРАВДИВА КРАЇНА":
В связи с очень затянувшимся  процессом решения вопроса валютных заёмщиков мы продолжаем поиски  альтернативных вариантов облегчения кредитного ярма.Один из таких  вариантов - привлечь частных инвесторов и "уйти" от банка. Частный  инвестор, выкупая большой портфель, получит от банка хороший дисконт и  это даст возможность предложить заемщикам более льготные условия по  дальнейшему обслуживанию кредитов.Сейчас ведутся переговоры с  инвесторами, но , в первую очередь, интересует Ваше мнение, мнение  заёмщиков.в Группе "Кредитный майдан право" (https://www.facebook.com/groups/1685527415015220/permalink/1714313672136594/?qa_ref=qd  нужно присоединиться к группе, если не видите страницу) проводится  опрос по этому варианту решения, там же Вы можете оставлять вопросы и  комментарии.

Заемщикам (покупателям новостроек, подписавших кредитные договоры более 6 лет назад)!

Заемщикам (покупателям новостроек, подписавших кредитные договоры более 6  лет назад) разрешили освободить из залога невыплаченную ипотеку. Речь  идет о недвижимости, которая отдавалась в залог еще до ее возведения и  сдачи в эксплуатацию. И именно о том, жилье, под которое кредиты  оформлялись до 14 января 2009 года. Обращаться в суды и переписывать  имущество советуют лишь тем, заемщикам, которым все сложнее платить по  ипотеке. И никак не удается договориться с банком по программе  реструктуризации — таких хватает. Потеряв залог, кредитор наверняка  станет сговорчивее.http://business.vesti-ukr.com/129178-zaemwikam-razreshili-vyvesti-iz-zaloga-nevyplachennuju-ipoteku

Електронні петиції - Скасувати податок за прощення боргу

Суть звернення:Скасувати податок за прощення боргу                 Прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора):   Дубенко Катерина Миколаївна
                Статус: триває збір підписів
Петиція №22/016122-еп. Подана 26.10.2015
                Дата початку збору підписів: 26.10.2015
           

Текст електронної петиції:                 Прошу Президента скасувати податок на «дохід», отриманий  у вигляді суми кредиту, прощеного кредитором (банком) за його  самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою банкрутства, що  передбачено ст.164.2.17 Податкового кодексу України.
Тобто у випадку домовленості боржника з банком про спрощення  (анулювання) боргу або його частини, не  покладати на боржника  зобов’язання сплати податку із суми прощеного боргу.            
https://petition.president.gov.ua/petition/16122

Важно! Сообщение от "ПРАВДИВА КРАЇНА"!


В связи с очень затянувшимся  процессом решения вопроса валютных заёмщиков мы продолжаем поиски  альтернативных вариантов облегчения кредитного ярма.Один из таких  вариантов - привлечь частных инвесторов и "уйти" от банка. Частный  инвестор, выкупая большой портфель, получит от банка хороший дисконт и  это даст возможность предложить заемщикам более льготные условия по  дальнейшему обслуживанию кредитов.Сейчас ведутся переговоры с  инвесторами, но , в первую очередь, интересует Ваше мнение, мнение  заёмщиков.в Группе "Кредитный майдан право" (https://www.facebook.com/groups/1685527415015220/permalink/1714313672136594/?qa_ref=qd  нужно присоединиться к группе, если не видите страницу) проводится  опрос по этому варианту решения, там же Вы можете оставлять вопросы и  комментарии.

Разъяснение налоговой по прощению (от 27.11.15)

Лист ДФС від 27.11.2015 Державна фіскальна служба України розглянула  звернення … щодо оподаткування доходу у вигляді основної суми боргу  (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його  самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до  закінчення строку позовної давності, та в межах компетенції повідомляє  таке: http://sfs.gov.ua/…/konsultatsii-dlya-fizichnih-…/65298.html

Рішення по Дельті! Апеляція на користь позичальника (24.11.15)

Ух ти!

Гройсман зазначив, що цей закон є “абсолютно недосконалим, що дозволяє величезні зловживання з точки зору комерційної нерухомості, кредитування, з точки зору земельних ділянок, необмеженої площі”


 
      Закон про реструктуризацію валютних кредитів необхідно заветувати і розробити новий - Гройсман
Детальніше читайте на УНІАН: http://economics.unian.ua/finance/1204932-zakon-pro-restrukturizatsiyu-kreditiv-v-inozemniy-valyuti-neobhidno-zavetuvati-i-rozrobiti-noviy-groysman.html