Записи

Записи

ВС/КЦС: У разі належного виконання зобов’язання та за відсутності договірного регулювання нарахування відсотків за кредитом після його погашення розмір відсотків становить облікову ставку НБУ

Фабула судового акту: У цивільній справі, рішення у якій пропонується до уваги читачів, стали позовні вимоги колекторської установи щодо стягнення кредитної заборгованості.


Відповідно до матеріалів справи між банком та споживачем фінансових послуг було укладено кредитний договір, права вимоги за яким у подальшому було передано колекторам.


Згідно позовних вимог попереднім рішенням суду с боржника було стягнуто тіло кредиту.

У зв’язку із цим позивач висунув вимоги і щодо стягнення процентів за користуванням кредиту.

Рішенням міськрайонного суду позов задоволено – з боржника стягнуто відсотки за користування кредитом за кредитним договором.

Апеляційний суд із таким рішенням погодився. У даному випадку кредитним договором не встановлено розмір процентів після спливу строку його дії, тому такий розмір має  визначатися на рівні облікової ставки НБУ.

Проте, апеляційний суд не звернув уваги на те, що кредитним договором передбачено сплату цих процентів лише у межах дії договору.

Однак договором не передбачено ставки нарахування процентів за користування кредитом після закінчення строку його дії, не перевірив можливості нарахування процентів після закінчення строку дії договору на рівні облікової ставки НБУ, не визначив розміру процентів за період після спливу строку дії договору.

У зв’язку із цим рішення апеляційного суду було скасовано, а справу направлено на новий апеляційний розгляд.


Докладніше http://protokol.com.ua/ua/vs_ktss_u_razi/


Державна виконавча служба: запитання-відповіді

ЗАПИТАННЯ. Які правові підстави має державна виконавча служба для  виселення громадян з жилого приміщення

       ВІДПОВІДЬ.  Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)". Законодавчим актом, проект якого був розроблений Міністерством юстиції, викладено у новій редакції Закону України  "Про виконавче провадження".

       Відповідно до частини третьої статті 47 Конституції України позбавити громадянина житла можна лише на підставі закону за рішенням суду. Відповідно до статті 109 Житлового кодексу виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом. Судові рішення, відповідно до ст. 124 Конституції України, є обов’язковими до виконання на всій території України. Примусове виконання рішень судів покладено на державну виконавчу службу, яка входить до системи Міністерства юстиції України

       Статтею 78 Закону України «Про виконавче провадження» визначено компетенцію державного виконавця під час виконання рішень про виселення боржника, зокрема частина 4 статті 78 Закону говорить, що виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від особи (осіб), яка виселяється, її майна, домашніх тварин та у забороні такій особі користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому документі. Слід зазначити, що відсутність боржника, повідомленого про день і час виселення, не є перешкодою для виконання рішення.

        Законодавством також передбачено, що звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення є підставою для виселення всіх громадян, що мешкають у ньому, за винятками, встановленими законом. Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення всі громадяни, що мешкають у ньому, зобов’язані на письмову вимогу кредитора або нового власника цього жилого приміщення добровільно звільнити його протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо громадяни не звільняють жиле приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду.  Виселення громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, є підставою для надання цим громадянам жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання, відсутність жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання або відмова у їх наданні не тягне припинення виселення громадянина з жилого приміщення, яке є предметом іпотеки.

    Насамкінець додам, що Конституцією України закладено принцип обов’язковості виконання судових рішень. Вироки, рішення, постанови, ухвали, які виносяться ім’ям України, повинні виконуватися, і цю функцію покладено законом на Державну виконавчу службу, яка є єдиним органом примусового виконання рішень в Україні, адже виконання судових рішень – це важлива державна справа, яка потребує високої професійної відповідальності та моральних чеснот. Справа, яка працює на благо громадян України та стоїть на захисті їх конституційних прав.

ЗАПИТАННЯ. Який правовий механізм слід застосувати для  тимчасового обмеження виїзду боржника за кордон?        

       ВІДПОВІДЬ.  Якщо боржник ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням суду, державний виконавець звертається до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України – до виконання зобов’язань за рішенням. Раніше законодавством не було визначено, до якого  суду державний виконавець може звернутись з відповідним поданням. У Цивільному процесуальному кодексі України у ст. 377-1 зазначено, що питання про тимчасове обмеження боржника  у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби. Суд негайно розглядає подання без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця. Після винесення ухвали судом державний виконавець направляє її до Державної прикордонної служби на виконання.

ЗАПИТАННЯ. Чи може бути звернуто стягнення на будинок чи квартиру?

ВІДПОВІДЬ. Статтею 63 ЗУ «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна проводиться звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належить боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.ЗАПИТАННЯ. У разі якщо майно перебуває під заставою, чи можливо на нього звернути стягнення?

ВІДПОВІДЬ. Звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача – заставодержателя. Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно може бути звернуто у разі виникнення права застави після винесення судом рішення про стягнення з боржника коштів, а також якщо вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю. Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень ЗУ «Про іпотеку». Так статтею 12 та статтею 33 цього Закону визначено підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: «У разі порушення іпотекодавцем обов’язків встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов’язання, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет іпотеки. У разі порушення іпотекодавцем обов’язків щодо збереження чи страхування предмета іпотеки іпотекодержатель може також скористатися правом звернення стягнення на предмет іпотеки». Зверненя стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

ЗАПИТАННЯ.    Чи правомірні дії прикордонників, які заборонили боржнику виїзд за межі України, зіславшись на ухвалу суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі держави?


   ВІДПОВІДЬ.     Так, правомірні. Пунктом 18 ст. 11 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», що набрав чинності 9 березня 2011 року, передбачено, що у процесі здійснення виконання судових рішень у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього таким рішенням, державний виконавець, наділяється правом звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України до виконання зобов’язань за таким рішенням: фізичної особи – щодо власних зобов’язань, керівника юридичної особи – щодо зобов’язань такої юридичної особи.
          Зазначене питання вирішується місцевим загальним судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим із начальником відділу державної виконавчої служби, негайно без повідомлення і виклику сторін та інших заінтересованих осіб за участі державного виконавця. За результатами розгляду виноситься ухвала про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, яка підлягає оскарженню в апеляційному суді окремо від рішення суду. Після отримання ухвали суду державний виконавець повинен надати її засвідчену копію до Адміністрації Державної прикордонної служби для: відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон; відмови у виїзді за кордон; тимчасового затримання або вилучення паспорта для виїзду за кордон.
Слід зазначити, що при намірі боржника здійснити виїзд за межі України уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовить громадянинові у його перетині з винесенням обґрунтованого письмового рішення із зазначенням причин відмови, надавши його один примірник громадянинові.
Про виконання зазначеної ухвали Адміністрація ДПС повинна повідомити орган ДВС листом.
          Право державного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон виникає лише у разі ухилення боржника від виконання, покладених на нього рішенням суду, зобов’язань, тобто наявність лише самого зобов’язання не наділяє державного виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон. Окрім того факт ухилення має підтверджуватись сукупністю доказів, які державний виконавець зазначає у поданні.

https://www.ztobljust.gov.ua/structure/Derzhavna_vikonavcha_sluzhba__zapitannya_vidpovidi126/?&a...

Життя в кредит: де вигода, а де боргова пастка? (Випуск 21) | Головна тема (06.05.18)

Життя в кредит: де вигода, а де боргова пастка? (Випуск 21) | Головна тема (06.05.18)

- Як не потрапити до «кредитної петлі»?
- Чим небезпечні «швидкі гроші», які позичають маловідомі компанії?
- Як взяти гроші у кредит і не переплатити шалені відсотки?
- Що вигідніше – кредит або розстрочка?
- Що приховують від вас банки видаючи кредитні гроші?
- Що робити, якщо вас атакують колектори?

Викладено другу частину відео "Як викупити свій кредит на торгах за мінімальну ціну".

Нагадуємо, що КПД відкрито канал на YouTube. Відео з семінарів вже там, приєднуйтесь, підписуйтесь - https://www.youtube.com/channel/UCluF2DnpaiZMYDSQVir9QZQ\


 Вже зараз на каналі викладено цикл відео, присвячених питанням викупу  боргів на аукціонах, боротьбі за іпотеку, перемовинам з колекторами.
-"Проблематика торгів" - перше відео із циклу перемовинам з колекторами.
-Торги: ціноутворення
- Головні помилки торгів

Проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

23 березня 2018 року набрало чинності Положення про проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб


До поняття «розмір кредитної заборгованості» включаються основна сума боргу, нараховані проценти за користування кредитом та комісійні винагороди, передбачені договором. Натомість – нараховані штрафи/пені за невчасне виконання умов до розрахунку не беруться.


Щомісячний платіж розраховується один раз при підписанні угоди про реструктуризацію і фіксується у валюті попередньо підписаного кредитного договору. Проценти та комісії у період реструктуризації сплачуються ОКРЕМО від щомісячного платежу.


При цьому при розрахунку встановлюється межа щомісячного платежу - 10 тисяч гривень.


Якщо у Вас гривневий кредит – то Ваш максимальний щомісячний платіж на період реструктуризації не перевищуватиме 10 тис. грн.


Якщо Ваш кредит номіновано в іноземній валюті – то Ваш максимальний щомісячний платіж буде зафіксований у сумі, яка дорівнюватиме еквіваленту 10 тис. грн, визначеному за курсом НБУ на дату, що передує даті проведення реструктуризації.


Докладніше- http://www.fg.gov.ua/dlia-pozychalnykiv/restrukturyzatsiia-ipotechnykh-kredytiv


Цикл відео, присвячених питанням викупу боргу

http://pravdyvakraina.org/go/news/news_det.php?ELEMENT_ID=2685

Торги, заемщик пропустил торги, 2 коллекторские компании выкупили. Как думаете, чем дело завершилось?

Ярослава Авраменко, КПД:  "Сегодня была участником одного события, о котором нельзя молчать!
 Меня на финансовом рынке сложно чем то удивить... но сегодняшняя  история - очень отличается от всех сделок, которые мы проводили ранее.

Торги, заемщик пропустил торги, 2 коллекторские компании выкупили. Как думаете, чем дело завершилось?

Три недели назад былы торги. Заемщик их пропустил и не участвовал в них. Оба участника, которые были - коллекторские компании.

В понедельник крайний срок оплаты лота. Заемщик нашёлся, все взвесил и после нашего семинара обратился за помощью в выкупе.

С выигравшей коллекторской компанией договорились за отступные. Тут схема классическая. Но когда стали искать деньги ... https://www.facebook.com/kpdlawfirm/?ref=bookmarks

Рубрика: Запитували- відповідаємо. "ми знаходимось у виконавчій, а від банку поступила пропозиція по прощенню боргу"

#КПД_СпрашивалиОтвечаем

 Запитання: Скажіть будь ласка, якщо ми знаходимось у виконавчій,  а від  банку поступила пропозиція по прощенню боргу яка нас влаштовує як  оминути виконавчий збір? Банк говорить що напише у виконавчу заяву про  відкликання виконавчого провадження. Але нам говорять що тільки через  суд можна зупинити виконання рішення.Як це можна зробити і на яких  підставах.І який судовий збір потрібно платити при зверненні в суд?

 Відповідь: Доброго дня! Дійсно, пункт 1 частини першої статті 37 ЗУ Про  виконавче провадження, передбачає можливість відкликання стягувачем  (банком) виконавчого документа (листа). Але згідно з частиною 3 статті  40 ЗУ Про виконавче провадження, в разі повернення виконавчого документа  стягувачу, виконавець повинен винести постанову про стягнення  виконавчого збору. Тому в вашому випадку, такий спосіб закінчення  виконавчого провадження є неприйнятним. Домовтесь з банком, щоб він  після прощення боргу виконавчі листи не повертав, та залишив активним  виконавче провадження. В свою чергу, після прощення боргу, вам необхідно  подати до суду, який видав виконавчий документ, заяву про визнання  виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню. Такий порядок  передбачено частиною 2 статті 432 Цивільного процесуального кодексу  України. Судовий збір за таку заяву не сплачується. В подальшому  виконавче провадження буде закінчено, на підставі пункту 5 частини  першої статті 39 ЗУ Про виконавче провадження, після надання вами  виконавчій службі, ухвали суду про визнання виконавчого листа таким, що  не підлягає виконанню.

Програма "Сьогодні", 22.03.18 Закон про банкрутство

Варто знати: cтягнення боргу померлої особи

Варто знати:
 - У разі смерті фізичної особи, яка є боржником у правовідносинах, що  допускають правонаступництво в порядку спадкування, обов’язки померлої  особи переходять до іншої особи – її спадкоємця. Тобто відбувається  заміна боржника у зобов’язанні. При цьому законодавством встановлено, що  спадкоємці, зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в  межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців  зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.
 - кредитор має протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або  міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до  спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку  вимоги.Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття  спадщини, він має право пред’явити вимоги до спадкоємців, які прийняли  спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги.
- Якщо є  рішення суду про стягнення боргу з фізичної особи яка померла, та щодо  неї відкрито виконавче провадження, то смерть боржника є підставою для  його зупинення до моменту визначення його правонаступників
- Якщо  ніхто не приймає спадщину чи відмовляється від її прийняття, або взагалі  у боржника не знаходиться родичів (спадкоємців) за заповітом і за  законом, орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а  якщо до складу спадщини входить нерухоме майно, то за його  місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання  спадщини відумерлою.
- Спадщина, визнана судом відумерлою,  переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття  спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням.Територіальна  громада, яка ст, боржникала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити  вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені у встановленому законом  порядку.

http://protokol.com.ua/ua/styagnennya_borgu_pomerloi