Записи

Записи

Разом зі стягненням заборгованості в іноземній валюті суд має право стягнути й пеню в іноземній валюті (з переведенням її в національну за курсом, установленим НБУ на час розрахунку.)

Постанова ВСУ від 15 травня 2017 року № 6-211цс17

 Оскільки виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті не  суперечить чинному законодавству, умовами договору про надання кредиту в  іноземній валюті передбачено сплату пені в установленому розмірі від  суми простроченого платежу, то разом зі стягненням заборгованості в  іноземній валюті суд має право стягнути й пеню в іноземній валюті.
 У  мотивувальних частинах судових рішень судів першої та апеляційної  інстанцій, які ухвалені за наслідками розгляду справи, що переглядається  та з висновками яких погодився й суд касаційної інстанції, наведено  розрахунки заборгованості за кредитним договором, у тому числі процентів  та пені, в іноземній валюті з переведенням її в національну за курсом,  установленим НБУ на час розрахунку.  

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/D0C12F1EA820BE86C225812900434B5A

Будь в курсі, Ваш КПД.

НБУ рекомендує банкам аналізувати позичальників через інформаційні ресурси (лист від 17.05.17)

НБУ рекомендує банкам аналізувати позичальників  через  інформаційні ресурси (сайти, реєстри) та надав список із 28 інформаційних ресурсів (серед них сайт Миротворець)

http://censor.net.ua/news/440462/nbu_porekomendoval_analizirovat_zaemschikov_s_pomoschyu_bazy_dannyh...


Страсті по «Банку Михайлівський»

ВСУ  зупинив виконання судових рішень, які винесені не на користь Фонду  гарантування, у справі про передачу фінкомпанії кредитного портфелю  «Банку Михайлівський»

Таким чином, єдиним законним кредитором  за кредитами, наданими фізичним особам, був та залишається ПАТ «Банк  Михайлівський». Тільки платежі на його користь направляються на  погашення існуючої заборгованості фізичних осіб за кредитами.


ПРЕС-РЕЛІЗ

Верховний Суд України (ВСУ) відкрив провадження та зупинив виконання  судових рішень, які винесені не на користь Фонду гарантування вкладів  фізичних осіб, у справі №826/8273/16 про передачу Фінансовій компанії  «Плеяда» кредитного портфелю ПАТ «Банк Михайлівський».

«Зупинити виконання постанови Окружного адміністративного суду міста  Києва від 10 серпня 2016 року, ухвали Київського апеляційного  адміністративного суду від 29 вересня 2016 року, ухвали Вищого  адміністративного суду України від 12 січня 2017 року до розгляду справи  Верховним Судом України», - говориться в Ухвалі ВСУ від 19 квітня 2017 року.

Зупинені рішення судів були прийняті за позовом ФК «Плеяда» до Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду на  здійснення тимчасової адміністрації в «Банку Михайлівський» Юрія  Ірклієнка, який визнав нікчемним договір факторингу, що був укладений  між «Банком Михайлівський» та ФК «Плеяда» 19 травня 2016 року. Згідно з  ним кредитний портфель банку передавався фінансовій компанії.

Крім того, вказаний договір залишався нікчемним відповідно до наказу  уповноваженої особи на ліквідацію «Банку Михайлівський» Олександра  Волкова від 12 жовтня 2016 року №108. 22 лютого 2017 року Київський апеляційній адміністративний суд підтвердив правомірність таких дій Фонду та Уповноваженої особи.

За таких обставин, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ще раз  повідомляє всіх зацікавлених в отриманні достовірної та об’єктивної  інформації осіб про те, що ТОВ «ФК «Фагор» та так звані «партнери» цієї  фінансової установи безпідставно та протиправно стягували та продовжують  стягувати грошові кошти з фізичних осіб – позичальників ПАТ «Банк  Михайлівський» за раніше укладеними з банком кредитними договорами.

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/171-pat-bank-mykhaylivskyy/12334-vsu-zupynyv-vykonannia-sudovykh-rishen-iaki-vyneseni-ne-na-koryst-fondu-harantuvannia-u-spravi-pro-peredachu-finkompanii-kredytnoho-portfeliu-banku-mykhailivskyi

Банк у стані тимчасової адміністрації та ліквідації: Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення кредитора, він звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 625 ЦК України

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку, обов'язок Фонду не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, розмістити інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет, а також здійснити опублікування відомостей про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення кредитора (наприклад, банк просто не приймав платежі), він звільняється від відповідальності, оскільки порушення грошового зобов'язання у вигляді його прострочення боржником не настало i в такому разі вважається, що виконання зобов'язання відстрочено на час прострочення кредитора.

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВСУ
у справі за № 6-546цс17 (19.04.17

Згідно із частиною першою статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до статей 526, 530, 610, частини першої статті 612 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином, у встановлений термін, відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 599 ЦК України встановлено, що зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

За положеннями статті 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Банк у стані тимчасової адміністрації та ліквідації у своїй діяльності керується Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних   осіб» та Положенням «Про виведення неплатоспроможного банку з         ринку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 1581/21893        від 14.09.2012 р.

Згідно із п.п. 2.17 п. 2 розділу V Положення (в редакції, чинній станом на момент виведення банку з ринку) уповноважена особа Фонду на ліквідацію банка з дня її призначення вживає таких заходів: здійснює відкриття накопичувального рахунку.

Відповідно до п.п. 3.2 п. 3 розділу V Положення з метою забезпечення процедури ліквідації уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті та іноземній валюті (за необхідності) в територіальному управлінні НБУ або в Операційному управлінні НБУ.

За змістом п.п. 3.3 п. 3 розділу V Положення після відкриття накопичувального рахунку за розпорядженням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи щодо закриття кореспондентського рахунку такого банку та виключення його з учасників системи електронних платежів (СЕП) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті, а також повертаються кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку (якщо такий облік вівся в територіальному управлінні НБУ за договором з таким банком).

Змістом п.п 3.4 п. 3 розділу V Положення передбачено, що на накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації.

Частинами 1, 2 ст. 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено обов'язок Фонду не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, розмістити інформацію про це на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет, а також здійснити опублікування відомостей про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Разом з тим за змістом частини четвертої статті 613 ЦК України боржник за грошовим зобов'язанням не сплачує проценти за час прострочення кредитора, тобто у випадку, якщо кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають iз суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов'язку ( частина перша цієї статті).

Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення кредитора, він звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 625 ЦК України, оскільки порушення грошового зобов'язання у вигляді його прострочення боржником не настало i в такому разі вважається, що виконання зобов'язання відстрочено на час прострочення кредитора (частина друга статті 613 цього Кодексу).

НЕ тому платил, итог - запрет на выезд

."...запрет на выезд заграницу связан с неуплатой кредита, взятого им ранее в банке «Михайловский»."

«В отношении гражданина Б. действует постановление об ограничении права  выезда из Украины. Ограничения связаны с непогашенным кредитом, взятым в  банке «Михайловский».Из пояснений задержанного гражданина, следует, что  он гасил задолженность, однако не должному кредитору. По его словам, у  него был кредит в банке «Михайловский» и после мая 2016  года он платил в пользу ФГВФЛ в лице банка «Михайловский», однако,  согласно постановлению суда, погашение должно было осуществляться в  пользу финансовой компании «Фагор», которая судом указана как  правопреемник кредитного портфеля», - пояснили в исполнительной службе  Голосеевского района города Киева.
Подробнееhttp://antikor.com.ua/articles/161953-zaemshchika_banka_mihajlovskij_ne_vypustili_zagranitsu#disqus_...

Про переведення валютного кредиту у гривню – різні банки, різні умови

http://www.polpravozhit.in.ua/2017/03/blog-post_22.html

http://www.polpravozhit.in.ua/2017/03/blog-post_22.html

Іноді треба перевести валютний кредит у гривню, щоб уникнути валютних ризиків і захиститися від нового обвалу гривні. Проте умови, які пропонують банки за такими операціями, часто передбачають значне підвищення процентної ставки і додаткові витрати для позичальника.

Зміна валюти кредиту обіцяла позичальникові істотне подорожчання кредиту: рефінансувати валютний кредит, узятий, скажімо, під 10-11% річних, у гривні банки пропонували під процентну ставку, яка доходить до 28,5% річних. Втім, і скористатися такою послугою могли позичальники тільки деяких банків: з 50-ти лідерів за активами конвертувати валютні кредити погоджувалися лише 12 установ.

Схема, за якою розраховується нова ставка за кредитом, відрізняється у різних банків. Деякі установи пропонують рефінансувати валютний кредит у гривні на умовах діючих у банку нових програм кредитування. Так роблять, приміром, Укрексімбанк, Кредобанк, БТА Банк.  Нарешті, в деяких установах нова ставка по кредиту розраховується як стара ставка плюс кілька процентних пунктів. Таку схему використовують УкрСиббанк, Укргазбанк.

Варто відзначити, що серед програм рефінансування валютних кредитів зустрічаються досить цікаві для позичальників пропозиції. Приміром, Укргазбанк передбачає підвищення процентної ставки при зміні валюти кредиту всього на 1 процентний пункт, при цьому мінімальна ставка стартує від 14% річних. Для позичальників Unicredit Bank (Укрсоцбанк) і Укрсиббанку в перший рік після конвертації кредиту процентна ставка залишиться на колишньому рівні. При цьому до кризи доларові кредити в середньому по ринку банки видавали під 13%-14% реальних річних, що навіть з урахуванням підвищення на 1-2 процентних пункти все одно нижче, ніж нинішні середні реальні ставки по нових іпотечних кредитах у гривні, які знаходяться на рівні 17,7%-18,7% річних.

На щастя для позичальників, тільки чотири установи з 28-ми, що мають стандартні програми конвертації валютних кредитів, передбачають використання плаваючої ставки. При цьому в Піреус Банку - це єдина альтернатива, у Першому Українському Міжнародному Банку позичальник може вибрати між більш високою фіксованою і більш низькою плаваючою ставкою, в Unicredit Bank (Укрсоцбанк) плаваюча ставка застосовується з другого року кредитування, а в Ерсте Банку - тільки по кредитах на термін понад 10 років, при цьому ставка встановлюється індивідуально.

Який це має вигляд, і в чому несподівані витрати

Переведення кредиту в національну валюту може оформлятися новим договором, або додатковою угодою до чинного. Конвертація валютних кредитів у банку оформляється простою додатковою угодою до діючого кредитного договору і є більш простою і швидкою процедурою порівняно з оформленням нового кредиту. При оформленні такої конвертації банк запитує інформацію про поточні доходи позичальника, знову таки, в скороченому вигляді порівняно з процедурою оформлення нового кредиту.

В даному випадку форма укладення угоди впливає не тільки на простоту і зручність процедури для позичальника, але і безпосередньо на витрати останнього, оскільки при підписанні нового договору проводиться повторна оцінка заставного майна, оплачуються послуги нотаріуса, страхування застави і життя позичальника. Адже крім збільшення власне кредитної ставки, позичальника чекають ще й інші витрати, пов'язані з переоформленням кредиту.

Відрізняється по банкам і курс, за яким банки конвертують суму кредиту. Більшість установ конвертують суму кредиту за власним комерційним курсом. Три банки використовують для цих цілей офіційний курс НБУ. А найбільш складна схема конвертації використовується в Ерсте Банку: тут суму нового кредиту перерахують за курсом НБУ, потім перерахують старий кредит за комерційним курсом банку, і різниця між обома сумами підлягає до сплати клієнтом.

Специфічна схема конвертації використовується в Марфін Банку: тут валютний кредит не конвертують зовсім. Замість цього позичальнику оформляється новий кредит у гривні, у розмірі не більше 75% від оціночної вартості застави. Курс конвертації в даному випадку не має значення, зате позичальникові доведеться сплатити комісії за видачу кредиту і відкриття поточного рахунку.

Як бачимо, позичальникові, що бажає перевести свій кредит з іноземної валюти в гривню, доведеться витратити чимало часу та зусиль, підраховуючи всі нюанси і майбутні витрати.

Кому варто міняти валюту кредиту

Як правило, змінити валюту кредиту може будь-який позичальник банку, який не має поточного прострочення платежів. Часто банківські співробітники при конвертації цікавляться платоспроможністю позичальника або заново переглядають його кредитну історію, проте це не має такого принципового значення, як при оформленні нового кредиту.

Якщо ви - платоспроможний позичальник

Як це ні дивно, експерти радять конвертувати валютний кредит у гривню тим позичальникам, хто має досить високий дохід і без особливих труднощів вносить щомісячні платежі із вже діючих умов. Насправді, така порада цілком логічна. Адже при зміні валюти кредиту на гривню за діючими умовами банків процентна ставка для вас збільшиться на 1-7 процентних пунктів, а значить, зросте і щомісячний платіж. Навіть якщо це трапиться не відразу, а, скажімо, з другого року, вам все одно доведеться платити за кредитом більше звичайного.

І якщо ви погашаєте свій кредит без особливих труднощів, то збільшення щомісячного платежу не буде критичним для вашого бюджету. В той же час, ви захистите себе від можливої девальвації гривні. Якщо позичальник відчуває себе впевнено і гасить кредит, при цьому маючи додатковий потенціал, то в цьому разі варто розглянути пропозицію банків щодо рефінансування валютних кредитів у гривню, так як валютний ризик легко може нівелювати запас фінансової міцності у разі прояву кризових явищ .

Якщо позичальник сьогодні конвертує свій кредит у гривню, то за умови збільшення річної ставки на 2 процентних пункти (до 15% річних), позичальник отримує вигоду від конвертації свого кредиту.

Як бачимо, змінювати валюту кредиту стоїть в тому випадку, якщо ви впевнені, що долар буде рости. При цьому чим більшу ставку пропонує вам після конвертації банк, тим більше повинна девальвувати гривня, щоб перекрити різницю.

Як ми вже згадували, деякі банки передбачають підвищення ставки при конвертації кредиту на 6-7 процентних пунктів. Погоджуючись на такі умови, позичальник повинен чекати дійсно стрімкої девальвації гривні.

Якщо вам погашати кредит ще тривалий термін

Прогнозувати зміни курсів валют надзвичайно складно, а в довгостроковому періоді валютні ризики ще більше зростають. І якщо на найближчий рік курс долара або євро можна спрогнозувати хоча б приблизно, то якими вони будуть через 10-20 років - не скаже ніхто. А тому, якщо до закінчення виплати вашого кредиту залишилося більше десяти років, а основну частину своїх доходів ви отримуєте в національній валюті, то має сенс перевести валютний кредит у гривню і "спати спокійно", не піклуючись про валютні ризики. При менших термінах рішення про зміну валюти кредиту залежить від ретельного підрахунку витрат, пов'язаних з цією процедурою, і ваших власних очікувань щодо майбутніх коливань курсів валют.

Тим, хто має доходи у валюті кредиту

Якщо ви отримуєте гонорари з-за кордону, орендуєте іноземну нерухомість або маєте інші доходи у валюті вашого кредиту, то турбуватися про переведення його в гривню і зовсім не варто. Основне правило, якого варто дотримуватися клієнтам - кредит повинен бути в тій валюті, в якій ви отримуєте свої доходи.

Звичайно, це правило діє в тому випадку, якщо доходи ці постійні і достатні для погашення кредиту. З іншого боку, якщо ви конвертуватимете кредит, і девальвація національної валюти все ж таки відбудеться, то кредит і платежі за ним для вас стануть менше, а доходи, що залишаються у вашому розпорядженні, збільшаться. Але чи варто ризикувати, сподіваючись на девальвацію, якої може і не бути, кожен позичальник вирішує сам.

О. Майстренко

С. Скубенко

Продовження історії з колекторами, котрі тероризували школу та директора школи за борг вчительки (чи сина вчительки?).

1.Нацкомфінпослуг оштрафувала колекторську компанію на 17.000 грн (за неподачу інформації)

2. є провадження стосовно погроз від колекторів у поліції та СБУ.


https://www.facebook.com/sivangor/media_set?set=a.1773326739349096.1073741951.100000153610067&am...

3 14 квітня 2017р. знижується облікова ставка

Зниження облікової ставки до 13%  (з 14 квітня 2017р.) затверджено рішенням правління Національного банку від 13 квітня 2017 року №232-рш "Про розмір облікової ставки".

Податкова знижка на іпотечний житловий кредит

Податкова знижка на суму витрат сплачених за користування іпотечним житловим кредитом  - це можливість зменшити річний загальний оподаткований дохід,  отриманий особою у вигляді заробітної плати, на частину суми процентів,  сплачених по іпотечному житловому кредиту, та повернути зайво утриманий  податок.

Пам’ятаємо, що іпотечний житловий кредит  – це кредит, що надається не менше ніж на п'ять років для фінансування  витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири або житлового  будинку (його частини), які надаються у власність позичальника.  Одночасно з цим, житло приймається у заставу кредитором (банком). Тобто,  якщо позичальник не повертає гроші, банк забирає житло на певних  (вигідних йому) умовах.

Хто має право?

  1. громадянин України – платник податку;
  2. отримує дохід у вигляді заробітної плати;
  3. основним місцем проживання платника податку – позичальника є житло,  на яке отримується іпотечний кредит, про що є відмітка в паспорті.

Важливо! Фізична особа – підприємець не має право на податкову знижку  на оподатковувані доходи, отримані нею від здійснення підприємницької  діяльності! Юридична особа взагалі права на податкову знижку не має!

Якщо іпотечний кредит взято в іноземній валюті?

Податкова знижка застосовується до іпотечного кредиту, наданого позичальнику як в національній, так й в іноземній валюті.

Проте при сплаті процентів за іпотечним кредитом в іноземній валюті  сума платежів перераховується у гривні за офіційним обмінним курсом  Національного банку України.

Коли виникає право на податкову знижку?

Право на податкову знижку виникає починаючи з року, коли житло за  іпотечним договором було придбано у власність. Свідченням переходу житла  у власність є договір купівлі-продажу житла, свідоцтво про право  власності на житло.

УВАГА! Обмеження! Право на включення до податкової  знижки за одним іпотечним кредитом надається не більше ніж протягом 10  послідовних календарних років. Це означає, що придбавши житло,  наприклад, у 2010 році право на податкову знижку на іпотечний кредит Ви  матимете до 2020 року.

Якщо ж іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10  років, Ви не можете претендувати на податкову знижку за новим іпотечним  кредитом до тих пір, доки не погасите основну суму та проценти  попереднього іпотечного житлового кредиту. Виключення з цього правила  становить примусовий продаж або конфіскація житла, ліквідація за  рішенням органів влади, зруйнування з причин непереборної сили, продажу у  зв’язку з неплатоспроможністю (банкрутством) забудовника.

Якщо сума одержаного іпотечного кредиту перевищує суму витрат на  придбання житла, податкова знижка застосовується лише до витрат на  придбання житла.

ВСТИГНІТЬ ЦЕ ЗРОБИТИ!

За наданням податкової знижки платник податку може звернутись  протягом року, що є наступним за звітним податковим роком. Якщо платник  податку не скористався правом нарахування податкової знижки за  наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові  роки не застосовується. Для того, щоб отримати податкову знижку за  звітний 2014 рік, документи потрібно подати до податкової служби до  31.12.2015 року.

Алгоритм розрахунку податкової знижки на іпотечний кредит:

Джерело- http://pravova-rada.com/ua/tax-relief-on-mortgage-credit


Порядок повернення коштів

Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку у випадку  оформлення податкової знижки, зараховується на його банківський рахунок,  відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим  переказом на адресу, визначену у декларації протягом 60 календарних днів  від дати отримання такої декларації.

Джерело - http://pravova-rada.com/ua/tax-relief-on-mortgage-credit

Проценти за житловою іпотекою можна включати до податкової знижки й тоді, коли предмет іпотеки продано

ДФСУ повідомляє: платник податків, який протягом звітного року здійснив продаж предмета іпотеки, має право на включення до податкової знижки витрат у вигляді частини суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, якщо предмет іпотеки було визначено платником податків як основне місце його проживання в період здійснення зазнаних витрат. Коментуючи ст. 175 ПКУ, фіскали звертають увагу: ПКУ не зобов'язує платника мати на останній день звітного року основне місце проживання за адресою, де об'єкт іпотеки будувався чи купувався, ба більше, якщо протягом року цю нерухомість було відчужено.


Нагадаємо одну з умов включення до податкової знижки процентів за житлову іпотеку згідно зі ст. 175 ПКУ: об'єкт іпотечного кредиту має бути визначено платником податку як основне місце його проживання, зокрема, відповідно до позначки в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Лист ДФСУ від 24.03.17 р. № 7383/7/99-99-13-01-03-17 «Про порядок застосування податкової знижки» - http://vobu.ua/ukr/documents/item/lyst-dfsu-vid-240317-r-7383-7-99-99-13-01-03-17-pro-poriadok-zasto...