Погоджено остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті


Погоджено остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті 26.12.2014

Погоджено остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті

Банки, Національний банк України та Громадська рада при Національному банку України (далі – Громадська Рада) погодили остаточний текст Меморандуму щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті (далі – Меморандум). Наразі триває процес підписання Меморандуму банками, що мають найбільший портфель кредитів фізичних осіб у іноземній валюті.

Узгоджений текст Меморандуму передбачає наступне:

1. Перевести суми заборгованості за кредитами в іноземній валюті, визначеними в пункті 4 цього Меморандуму, у гривню за курсом на день реструктуризації.
2. Прощення суми різниці реструктуризованого кредиту (на яку нараховується фіксована відсоткова ставка 0,01 % річних) між курсом іноземної валюти кредиту на день реструктуризації та офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на 01.01.2014, пропорційно погашенню боржником заборгованості за кредитом.
3. Зафіксувати процентну ставку суми кредиту, яка була реструктуризована за офіційним курсом, установленим Національним банком України на 01.01.2014, на рівні, не вищому, ніж зазначено в договорі споживчого кредиту в іноземній валюті упродовж трьох років з моменту реструктуризації.
4. Реструктуризувати споживчі кредити в іноземній валюті, що забезпечені іпотекою, залишок за основною частиною яких не перевищує 2,5 млн. грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на 01.01.2014.
5. Визнати банком безнадійною і такою, що підлягає списанню (прощенню), неустойку (штраф, пеню), яка виникла внаслідок неналежного виконання кредитних зобов’язань позичальником за договором кредиту перед фінансовою установою на момент реструктуризації.
6. За заявою позичальника замінити ануїтетну форму погашення кредиту класичною (стандартною).
7. Обмежити предметом іпотеки відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту в іноземній валюті. Забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим споживчим кредитом обмежити виключно предметом іпотеки (термін “іпотека” у значенні, визначеному в Законі України “Про іпотеку”).
8. Заборонити відступлення права вимоги факторинговим установам за договором споживчого кредиту в іноземній валюті без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги тощо.
9. Створити Спеціальну комісію при Національному банку України з дотримання положень Меморандуму.
10. Правила проведення реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті згідно з цим Меморандумом визначаються відповідною постановою Правління Національного банку України.
11. Меморандум вступає в дію з моменту набрання чинності законом про внесення відповідних змін до Податкового кодексу України щодо банків та фізичних осіб позичальників споживчих кредитів в іноземній валюті

Джерело

Возврат к списку