Кредитні канікули для боржника - відпочинок від кредиту для поручителя?


Кредитні канікули для боржника - відпочинок від кредиту для поручителя? 10.08.2015

Кредитні канікули для боржника - відпочинок від кредиту для поручителя?

Доволі поширеною у кредитних відносинах, є практика надання позичальнику ''кредитних канікул'' з метою зменшення кредитного навантаження на останнього. Як правило, сутність даної операції полягає у перерозподілі порядку виконання зобов'язань із обов'язковим наданням короткострокової відстрочки щодо повернення однієї зі складових кредиту (тіла, відсотків). Але дана публікація для поручителів, адже на думку юристів КПД (Кабінет правової допомоги) внесення подібних змін до умов кредитного договору без згоди поручителя, призводить до припинення договору поруки.

Як відомо, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності (ст. 559 ЦК України).

Верховний Суд України дещо конкретизував зміни до кредитного договору, які призводять до такого збільшення (Постанова ВСУ від 10.09.2014 року у справі №6-70цс14, Постанова ВСУ від 23.12.2014 року у справі № 3-196гс14). 

Так, збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов’язання виникає в разі:

  • збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом;
  • установлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік збільшення;
  • розширення змісту основного зобов’язання щодо дострокового повернення кредиту та плати за користування ним;
  • відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування чужими коштами;
  • установлення (збільшення) розміру неустойки тощо.

            Здавалося б, вказаним висновком Верховний Суд не визначив повного переліку змін до основного зобов’язання в наслідок якого збільшується загальний обсяг відповідальності. Натомість, надав можливість сторонам договору використовувати даний припис з урахуванням особливостей кожного окремого договору. Звісно ж, за умови що, відповідальність збільшилась. Однак, в постанові від 23 грудня 2014 року у справі № 3-196гс14, Суд зазначив наступне: «надання Банком позичальнику повної відстрочки погашення основного боргу терміном на 6 місяців без продовження строку дії кредитного договору хоча і є зміною зобов’язань, але не припиняє поруки, оскільки не збільшує розміру відповідальності самого поручителя». Як видно із рішень судів попередніх інстанцій по даній справі, питання про збільшення обсягу відповідальності на розгляд експерту не ставилось. Але, саме суди попередніх інстанцій дійшли вірного висновку, про збільшення загальної суми виплат в наслідок даної операції. Тому незрозумілою лишається позиція Верховного Суду щодо даного питання. Адже звичайні математичні підрахунки дають змогу стверджувати що, надання відстрочки по сплаті щомісячної частки «тіла кредиту», призводить до того що, весь період відстрочки, відсотки нараховуються на незмінну суму залишку. До того ж, перенос сплати «тіла кредиту» на більш пізні періоди, також призводить до збільшення загальних переплат, а отже, призводить до збільшення загального обсягу відповідальності.

            Так, при подібній реструктуризації, не змінюється кінцевий строк виплати кредиту в сторону збільшення, не збільшується загальний розмір основного зобов’язання, не збільшується розмір відсоткової ставки, але факт залишається фактом, загальний розмір платежів збільшується. А для встановлення даного факту, достатньо лише співставити загальний розмір платежів до та після проведення реструктуризації.

Нажаль, на теперішній час, переважна більшість судів не приділяє належної уваги математичній складовій справи. Як правило, принцип змагальності в цій частині зводиться до того, що Суд враховує докази (розрахунки) найбільш прийнятні для нього, а враховуючи специфіку кредитних взаємовідносин, та налагодженість претензійної роботи яку проводить кредитор, цілком імовірно передбачити чиї розрахунки Суд буде вважати вірними. Крім того Верховний Суд у своєму переліку випадків згаданому вище, прямо не передбачає «кредитні канікули» як підставу припинення договорів поруки, чим і користуються суди, вперто не бажаючи побачити що перелік змін не є вичерпним.

Отже, враховуючи невизначеність Судів щодо збільшення обсягу відповідальності внаслідок надання позичальнику «кредитних канікул» шляхом внесення змін до кредитного договору без погодження таких змін поручителем, радимо поручителям наступне:

  •   Перевірити наявність додаткових угод до кредитного договору, та їх зміст. На предмет внесення змін в порядок виконання зобов’язань
  • Вимагати від кредитора/позичальника пояснень з приводу внесення відповідних змін до кредитного договору. Для фіксування факту збільшення обов’язків позичальника по кредиту
  • В судовому порядку вимагати визнання поруки припиненою. Для припинення відносин з кредитором
  • Обов’язково вимагати в Суді призначення судово-економічної експертизи, для встановлення факту збільшення обсягу відповідальності. Оскільки суди різних інстанцій, не завжди однаково розуміють сутність та можливі наслідки даної процедури.

10 серпня 2015р.                                                                         КАБІНЕТ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИВозврат к списку