Правила роботи на офіційному веб-сайті ГО "Правдива Країна"

ПРАВИЛА роботы на офіційному веб-сайті ГО "Правдива Країна"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила встановлюються порядок Використання офіційного веб-сайту ГО "Правдива Країна" (далі по тексту - Офіційний веб-сайт ), розташованого в Інтернеті за адресою http://pravdyvakraina.org/.
1.2. У Правилах використовуються наступні основні терміни :

 • Адміністратор - адміністратор Офіційного веб-сайту.
 • Мережа "Кредитний майдан" - є частиною офіціного веб-сайту ГО "Правдива Країна"
 • Заявка - форма. яку необхідно заповнити користувачам для долучення до активної роботи в Мережі "Кредитний майдан".
 • Інформація з обмеженим доступом - інформація, яка в силу конфіденційності чи інших умов не може бути загальнодоступною. Вона включає в себе інформацію, зазначену в Особистих кабінетах користувачів. Доступ до такої інформації отримують Користувачі. що пройшли реєстрацію та перевірку.
 • Особистий кабінет - сервіс, що дозволяє Користувачам, які пройшли процедуру реєстрації на Офіційному веб-сайті, одержувати більші можливості для спілкування у Мережі "Кредитний майдан" та розширений доступ до інформаційних джерел Офіційного веб-сайту.
 • Загальнодоступна інформація - інформація, доступ до якої здійснюється безперешкодно всіма користувачами.
 • Оргкомітет - Члени ГО "Правдива Країна", наділені повноваженнями адміністрування, модерації та іншими правами.
 • Модератор - представник оргкомітету, наділений повноваженнями по адмініструванню групи (груп) у Мережі "Кредитний майдан".
 • Користувач - відвідувач Офіційного веб-сайту, який використовує інформаційні матеріали, розміщені на Офіційному веб-сайті. а також інші функціональні можливості Офіційного веб-сайту.
 • Перевірка - процес з'ясування коректності даних, зазначених Користувачем при реєстрації.
 • Член ГО "Правдива Країна" - користувач, який подав заяву та був прийнятий до ГО "Правдива Країна"
 • Учасник Мережі "Кредитний майдан" - користувач, який подав електронну заявку на участь у Мережі "Кредитний майдан".

1.3. Адміністрація Офіційного веб-сайту залишає за собою право на зміну цих правил в односторонньому порядку. повідомивши про це користувачів.

2. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ

2.1. На сайті можуть зареєструватися наступні Користувачі:

 • Члени ГО "Правдива Країна"
 • Позичальники
 • Користувачі (представники банків, фінансових установ, органів державної влади, юридичних компаній та інші користувачі)

2.2. Встановлюючи галочку «З правилами ознайомлений і згоден», Користувач підтверджує той факт. що уважно прочитав ці Правила і повністю з ними згоден.

2.3. Встановлюючи галочку «Згоден на отримання інформаційної розсилки», Користувач підтверджує. що згоден на отримання електронною поштою розсилки від Адміністрації Офіційного веб -сайту.

2.4. Встановлюючи галочку «Згоден з наданням персональних даних», Користувач підтверджує, що він дає згоду на обробку співробітниками Оргкомітету його персональних даних і підтверджує. що даючи таку згоду, він діє своєю волею і в своєму інтересі. Згода надається на здійснення наступних дій відносно Персональних даних: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, блокування, знищення, передача третім особам, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.

2.5. Для реєстрації Користувачеві необхідно підтвердити право володіння зазначеною ним електронною адресою відповідно до інструкцій, отриманих на вказану при реєстрації електронну адресу.

2.6. Після реєстрації Користувачеві відкривається доступ до інформації з обмеженим доступом.

2.7. Перевірка даних Користувача здійснюється Адміністратором на протязі не більше одного робочого дня. У цей час Адміністратор може зв'язатися з Користувачем за контактними даними, вказаними при реєстрації, для уточнення даних, зазначених в реєстраційній формі.

2.8. Після перевірки, Користувач отримує доступ до Особистого кабінету та має право подати Заявку на участь у Мережі "Кредитний майдан". Перевірка Заявки здійснюється Адміністратором на протязі не більше двох робочих днів, після чого функціонал Особистого кабінету розширюється до максимально можливого.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМИНИСТРАТОРА І КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Адміністратор зобов'язаний :

 • Надати Користувачеві можливість зареєструватися на Офіційному веб-сайті та користуватися Особистим кабінетом за умови дотримання Користувачем Правил ;
 • Зберігати й обробляти персональні дані, представлені Користувачем при реєстрації та в процесі користування Офіційним веб-сайтом, з дотриманням вимог законодавства України ;
 • Забезпечити безперебійне цілодобове функціонування Офіційного веб-сайту, за винятком форс-мажорних обставин.

3.2. Адміністратор має право :

 • В будь-який час і без попереднього повідомлення на свій розсуд видалити, блокувати або примусово змінити облікову інформацію користувача в разі наявності сумнівів щодо правомірності користування Офіційним веб- сайтом.

3.3. Всі Користувачі зобов'язані :

 • Дотримуватися Правил;
 • Не видавати себе за того, ким вони насправді не є;
 • Не реєструватися на Офіційному веб-сайті. використовуючи чужу e-mail адресу, на якиу у нього немає права використання подібним чином;
 • Не вказувати в якості контактних (робочих, особистих мобільних ) і не розміщувати на Офіційному веб-сайті номери телефонів, на які у нього немає права використання подібним чином;
 • Не надавати свою облікову інформацію (логін і пароль) третім особам, а також не використовувати чужу облікову інформацію (логін і пароль) для доступу на Офіційний веб-сайт;
 • Не розміщувати і не завантажувати на Офіційний веб-сайт інформацію, що порушує законодавство України і міжнародне право;
 • За допомогою Офіційного веб-сайту не поширювати інформацію, що є протизаконною, рекламою, загрозливою, образливою, наклепницькою, свідомо помилковою, грубою і непристойною;
 • Не шкодити іншим користувачам, не порушувати їх законні права та інтереси;
 • Не порушувати або намагатися порушувати інформаційну безпеку Офіційного веб-сайту (порушення тягнуть за собою цивільну та кримінальну відповідальність);
 • Не використовувати функціональні можливості Офіційного веб-сайту в протиправних цілях, що порушують права третіх осіб.

3.6. Користувачі мають право:

 • Використовувати сервіси Офіційного веб-сайту для спілкування, інформування, організації взаємодії та інших, не заборонених законом, дій;
 • Використовувати інформацію Офіціного веб-сайту для власних потреб у некомепрційних цілях.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМИНИСТРАТОРА І КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Адміністратор несе відповідальність за своєчасність і якість надання Користувачеві функціональних можливостей Офіційного веб-сайту відповідно до вимог законодавства України та Правил;

4.2. Користувач несе відповідальність за коректність вказаних ним персональних даних, за збереження і нерозголошення логіна і пароля, а також за дії, вчинені на Офіційному веб-сайті з використанням логіна і пароля.

4.3. Користувач та Адміністратор не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, прийнятих на себе при приєднанні до Правил, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок форс-мажорних обставин.

4.4. Користувач або Адміністратор, в разі неможливості виконання своїх зобов'язань внаслідок форс-мажорних обставин, повинен зробити всі можливі дії для сповіщення іншої сторони про виникнення таких обставин.

4.5. Виконання зобов'язань поновлюється негайно після припинення дії форс-мажорних обставин.