Admin_PK

Управление

Друзья
Список друзей недоступен

Ближайшие дни рождения друзей
Информация доступна только на странице текущего пользователя.
Группы
Список групп недоступен


Описание

Admin_PK

Дата последнего входа: вчера в 21:47
Дата регистрации: 07.05.14 20:15

Контактная информация

Контактная информация недоступна.

Личная информация

Персональная информация недоступна.
Живая лента
Admin_PK -> Всем
19.05.15 9:51
1558-1 стоїть у порядку денному на четвер (21.05.15)
1558-1 стоїть у порядку денному на 21 травня, четвер!!!
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/W...190515.htm
Валентина Пономаренко
Зауваження Головного юридичного управління від 20.05.2015 до Проект  Закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті  на сайті


До реєстрац.№ 1558-1
(друге читання)
Зауваження
до проекту закону України
про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті
У Головному юридичному управлінні розглянуто підготовлений до другого читання Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності проект закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (далі – законопроект).

Законопроектом передбачається у неправовий спосіб звільнити фізичних осіб-позичальників за споживчими кредитами від виконання зобов'язань за відповідними договорами та примусити кредиторів до вчинення правочинів проти їх волі, зокрема: укласти договір про реструктуризацію боргу, здійснити прощення частини боргу тощо.
Зазначене суперечить одній із загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, відповідно до якої волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. основним принципам цивільного законодавства України (стаття 203 Цивільного кодексу України), а також одній із загальних засад цивільного законодавства України - свободі договору (стаття 3 Цивільного кодексу України).
Передбачена законопроектом заборона на звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов’язань суперечить статті 124 Конституції України згідно з якою юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а також одній із загальних засад цивільного законодавства України - судовому захисту цивільного права та інтересу (стаття 3 Цивільного кодексу України).

Пунктом 5 Прикінцевих положень законопроекту передбачено, що законодавчі та інші нормативно-правові акти, в тому числі рішення судів всіх рівнів, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Зазначене порушує встановлений статтею 6 Конституції України принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, а також положення статті 124 Конституції України, згідно з яким привласнення функцій судів іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Крім того, за цим пунктом законопроекту Основний Закон України діятиме в частині, що не суперечить закону, який пропонується до прийняття.
Також вказане положення законопроекту визнає рішення судів нормативно-правовими актами, що є юридично некоректним.
Слід також зазначити, що запропонований у пункті 5 законопроету підхід до забезпечення «узгодження» прийнятого закону з чинними законами суперечить вимогам частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України і фактично означає:
наділення будь-якого суб’єкта правозастосування можливістю на власний розсуд визначати «діючі частини» чинних законів, що в свою чергу несе корупційні ризики;
нівелювання значення таких законодавчих приписів як «у порядку, встановленому законом», «відповідно до закону», «якщо інше не встановлено законом» тощо.
Крім того, подібний законодавчий підхід не враховує правових позицій Конституційного Суду України, у рішеннях якого неодноразово наголошувалося, що визначальними елементами верховенства права є принципи правової визначеності (йдеться про умову забезпечення передбачуваності застосування правової норми), ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці та неминуче призводить до сваволі (рішення від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005, від 29 червня 2010 року №17-рп/2010, від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010, від 11 жовтня 2011 року №10- рп/2011 тощо).
Заступник керівника
Головного управління                                                                 В. МІЛОВАНОВ
1 Ещё
Admin_PK -> Всем
14.05.15 8:52
Как действоать тем, кто хочет воспользоваться Меморандумом - Пресс-конференция.
Главная польза от пресс-конференции (Чи полегшить реструктуризація валютних кредитів життя боржникам? )  - последовательность действий для тех, кто хочет воспользоваться меморандумом. А именно:
Шаг 1 - пишем официальное заявление в банк с просьбой о переводе по меморандуму (естественно тем банкам, которые перечислены в новости от НБУ) со ссылкой на информацию от НБУ
Шаг 2 - ждем ответа банка. Если положительный - оформляем все документы, если отрицательный (или нет ответа больше месяца) -
Шаг 3 - пишем официальное письмо в ГР при НБУ с просьбой оказать содействие в решении вопроса.
Шаг 4 - ждем результатов общения членов ГР при НБУ с руководством банка.
Если
вдруг Меморандум не будет выполняться - Шаг 5 - ГР при НБУ обращается к
НБУ со статистикой нарушения Меморандума и требует решить проблему.
Усилить обращение можно с помощью митинга под НБУ.
Евгений 1
Вопрос не стоит про мораторий.Может-ли банк изменять условия действующего кредитного договора относительно докумнетации, поручительства ,оценке-переоценке жилья.И еще парграф 2 пункта 4 меморандума гласит:"- на різницю між сумою заборгованості за споживчим кредитом,
перерахованої по офіційному курсу Національного банку України на день
проведення реструктуризації та сумою прощення по кредиту, банк
встановлює фіксовану процентну ставку у розмірі не більшому, ніж
зазначеному в договорі споживчого кредиту в іноземній валюті на момент
видачі валютного кредиту, та не підвищує її упродовж трьох років з моменту
реструктуризації"Если я правильно понял-если было 10% в валюте то будет 10% в гривне А КАКИЕ ПРОЦЕНТЫ БУДУТ ПОСЛЕ 3х ЛЕТ???  Возможно это будет по курсу НБУ под плавающий процент - UIRD + 1 %    Но может быть совсем печально,в фантазии их никто не ограничивает
0 Ещё
Александр Демиденко
шаг 1 осуществлен при этом получен ответ от приват банка звоните по телефону работнику «…»  телефон не рабочий, далее находим телефон  данного работника и осуществляем звонок, получаем устный ответ никаких реструктуризации по условия меморандума у нас нет и т.д.  можно (Шаг 3 - пишем официальное письмо в ГР при НБУ с просьбой оказать содействие в решении вопроса. ) куда писать или звонить  реквизиты и и форму обращения  могу предоставить копии письма и ответа приватбанку
0 Ещё
Admin_PK
Александр Демиденко, письмо в ГР заказное -Адреса Громадської ради при Національному банку України 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Код АМТС 044
Тел./Факс. 253-89-95,
e-mail: gr@bank.gov.ua

И копию в НБУ

Адреси для листування та подання письмових звернень громадян:
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ – 8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ – 8, 01601
Довідка щодо проходження звернень громадян: тел. 230-18-44, 253-01-80
0 Ещё
Admin_PK -> Всем
13.05.15 9:14
Таблиця поправок до законопроекту №1558-1 станом на 12.05.2015
Прочитав поправки - схоже, що в результаті отримаємо Меморандум НАБУ, закріплений у вигляді закону:

1) залишать лише придбання єдиного житла (на дату набрання чинності! - тобто треба дуже швидко продавати?)  або заставу
єдиного житла. Для застави є обмеження - реєстрація до 01.01.2014 у єдиному житлі.
2) прощення - 50% для соціального житла, для іншого - 25%, % ставка як у договорі - на 3 роки
3) % ставка не може перевищувати % ставку, якак діяла на момент видачі валютного кредиту по кредитах у гривні
4) виключити заборону збільшення % ставки, встановлення плаваючої ставки, заборону будь-яких додаткових платежів
5) зниження платежу для неплатоспроможних - виключити
6) списання нарахованих та несплачених платежів - виключити
7) термін для переведення у гривню для позичальників - скоротити з року до трьох місяців
8) термін для переведення у гривню для банків - продовжити з місяця до трьох місяців
9) мораторій - на 6 місяців, на цей час зупиняються виконавчі провадження
10) "ключі на стіл" - протягом 3-х років, банк зобов'язаний прийняти предмет іпотеки у власність на протзі 60 днів (а
не 30). Заява подається лише особисто.
11) обмеження відповідальності предметом іпотеки - виключити, не вимагати укладення договорів поруки - виключити
12) заборону звернення стягнення я у випадку проживання дітей та відсутності іншого житла - виключити
13) кредити на підприємницьку діяльність - виключити
Фото:
Admin_PK -> Всем
12.02.15 22:20
Голосування з приводу способу вирішення питання валютних кредитів
Прошу проголосоувати та висловити Вашу думку про Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів Меморандум 1 - від 26 грудня 2014 року та Меморандум 2 - від НАБУ, анонсований Головою НБУ на засіданні ВРУ 11.02 ().
 1. Виберіть найбільш чесний варіант (на Вашу думку) вирішення питання валютних кредитів
  17 56.67%
  0 0%
  10 33.33%
  3 10%
 2. 30
  Всего голосов:
Александр Голованенко
А чего голосовать то? Что это даст? Мое мнение не платит им ни чего!!! Если все так сделают, банки стопудово пойдут на все условия!!!
1 Ещё
Татьяна Сохань
Мой комент первый... Остальные прочитавшие все молчат!!! Ну Неужели все согласны платить по этому курсу.?Сегодя он уже вырос на 80 коп. Все готовы просто отсидеться. Давай что-то делать! Дальше ж лучше не будет!  
0 Ещё
В М
Добрый день. А где можно почитать текст нового меморандума? Ссылка на фейсбук битая.
0 Ещё
Admin_PK -> Всем, Члени ГО "Правдива Країна", Приєднались до Меморандуму про реструктуризацію валютних кредитів
08.02.15 10:34
Мітинг за прийняття змін до податкового законодавства, що стосується реструктуризації валютних кредитів - 11 лютого, 14.00,
Мітинг за прийняття змін до податкового законодавства, що стосується реструктуризації валютних кредитів - 11 лютого, 14.00, Київ, вул. Липська, 3, Зал засідань №2
Вимагаємо якнайшвидшого прийняття змін до податкового
законодавства, що стосується реструктуризації валютних кредитів та
зауваження щодо Законопроектів, які знаходяться на розгляді у Комітеті.
Наразі саме неприйняття цих поправок не дає можливості застосовувати Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів.
Більш детально про проблему - https://www.facebook.com/groups/Kredyt...476076767/
Марина
Шановні, що там з мітингом 18,02,15? Є якась інформація?
0 Ещё
Татьяна Сохань
Где собираемся?
0 Ещё
Марина
18 февраля в 10:00 возле Украинского дома по адресу ул. Хрещатик, 2 начнется бессрочный Всеукраинский митинг Финансового майдана.
В этот день тысячи людей из разных регионов страны соберутся в Киеве с требованием к президенту и народным депутатам Украины в срочном порядке принять законы о реструктуризации валютных кредитов в гривну по курсу на момент заключения договора.
За 10 месяцев власть не предприняла никаких результативных шагов, чтобы принять конкретное решение по валютным займам. В связи с крайне усложнившейся экономической ситуацией в стране, инфляцией и катастрофическим падением курса гривны люди, взявшие кредиты в иностранной валюте, оказались заложниками коррупционной финансовой системы. Прикрываясь пустыми обещаниями о меморандуме, банки и власть пытаются возложить на народ все курсовые риски и полностью игнорируют проблемы, связанные с обслуживанием кредитов. Мало того, при действующем моратории на отчуждение имущества людей выгоняют на улицу и отбирают жилье даже у инвалидов и многодетных матерей. На сегодня на почве кредитов совершено уже более 300 суицидов.
18 февраля отчаявшиеся украинцы выйдут на бессрочный митинг под правительственные здания и будут стоять до тех пор, пока власть имущие не услышат их требования и не примут законы №№1558-1, 1531, 1559 и 1560 в имеющейся редакции (которая прошла рабочие группы и комитеты), направленные на справедливое решение проблем валютных заемщиков и снижение социальной напряженности в обществе.
Митинг будет проходить в вахтовом режиме с суточным дежурством и ротацией личного состава по Киеву и регионам страны. Протест против незаконного выселения, недовольство работой депутатов, находящихся на службе у народа, люди планируют выразить ходой, которая 18 февраля пройдет по правительственному кварталу. Во время ходы будут сделаны заявления для прессы и представителей власти – ждем журналистов, аккредитация на месте.
Рух Фінансовий Майдан
Контакти Пресс-центру:
телефон: 067 506 73 78
e-mail: press.finance.majdan@gmail.com
0 Ещё
Admin_PK -> Всем
19.01.15 15:50
Зустріч валютних позичальників, що підтримують Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів, 21 січня, 11.00-12.00, біля НБУ
Станом на сьогодні більше 500 сімей подали дані до
Реєстру позичальників, що підтримують Меморандум про реструктуризацію
валютних кредитів, який створює ГО "Правдива Країна" з метою контролю за
дотриманням норм Меморандуму (http://pravdyvakraina.org.ua/reestr_m).
21 січня ми зустрічаємось біля Національнгго банку України щоб передати Реєстр до НБУ.
Приєднуйтесь!
Admin_PK -> Всем
05.01.15 17:32
Коротко про першоджерела Меморандуму про реструктуризацію валютних кредитів - як результат роботи ГО "Правдива Країна".

[*]У квітні 2014 року для захисту прав споживачів банківських послуг була створена Громадська організація "Правдива Країна". Тоді ж ми сформулювали Мету нашої діяльності - забезпечення конструктивного діалогу між позичальниками, кредиторами та органами державної влади, для попередження економічного колапсу в країні та створення чесних умов співпраці.
[*]У червні 2014 року для реалізації нашої мети ми домоглися створення Громадської ради при Національному банку України, співголовою Громадської ради стала Ярослава Авраменко - Голова ГО "Правдива Країна".
[*]У жовтні 2014 року ми домоглися створення Тимчасової комісії Громадської ради з питань врегулювання проблематики реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті.
[*]16 грудня 2014 року Громадською радою було прийняте Рішення про затвердження Пропозицій тимчасової комісії Громадської ради при Національному банку України з питань врегулювання проблематики реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті щодо запровадження дієвого механізму реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті на придбання житлової нерухомості.
[*]24 грудня 2014 року за участі Голови ГО "Правдива Країна" був узгоджений текст Меморандуму про реструктуризацію валютних кредитів, який став компроміссним рішенням проблеми валюних кредитів - без втрат для вкладників і без "бюджетних грошей" - за допомогою домовленісті всіх зацікавленийх сторін. Домовленість знайшла своє втілення в Меморандумі і буде закріплена за допомогою постановив НБУ й прийняття змін до законодавства для виключення додаткових податків на банки та позичальників.
[*]Зараз ГО "Правдива Країна" створює Реєстр позичальників, що підтримують Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів з метою контролю за дотриманням норм меморандуму.
     
     ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО МЕМОРАНДУМУ!
[*]
Юлия ХХХ
Уважаемые руководители ГО "Правдива Краина" разъясние пожалуйста как Вы
планируете заставить банки подписать данный меморандум и исполнять его? Мой банк
входящий в 10 банков по доле валютных ипотечных кредитов не подписал его и не
планирует - это информация от первых лиц банка. Можно ли выложить скан
меморандума с подписями банков, дабы не вводить заемщиков в заблуждение. Что мне
в таком случае дает реестр?
0 Ещё
Admin_PK
Денис Калушка написал:
Могут ли инвесторы "Комфорт Таун" присоединиться к меморандуму? Для
регистрации необходимо указать банк, в списке нет возможности выбрать
данную структуру...(

Добавил Комфорт Таун - присоединяйтесь!
0 Ещё
Владимир Бузмаков
Юлия ХХХ:
Уважаемые руководители
ГО "Правдива Краина" разъясние пожалуйста как Вы планируете заставить
банки подписать данный меморандум и исполнять его? Мой банк входящий в
10 банков по доле валютных ипотечных кредитов не подписал его и не
планирует - это информация от первых лиц банка. Можно ли выложить скан
меморандума с подписями банков, дабы не вводить заемщиков в заблуждение.
Что мне в таком случае дает реестр?

Юлия, мы планируем
ДОГОВАРИВАТЬСЯ с банками по переводу валютных кредитов в гривневые на
условиях меморандума. Реестр дает нам аргументы для общения с банками и
НБУ.
Что Вам дает реестр - зависит от Вашего желания - если Вы хотите вместе с нами добиваться перевода Вашего валютного кредита в гривневый на условиях меморандума - присоединяйтесь. Если не хотите, то Вам реестр не нужен.
0 Ещё