1558-1 стоїть у порядку денному на четвер (21.05.15)

Admin_PK -> Всем
19.05.15 9:51
1558-1 стоїть у порядку денному на четвер (21.05.15)
1558-1 стоїть у порядку денному на 21 травня, четвер!!!
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/W...190515.htm
Валентина Пономаренко
Зауваження Головного юридичного управління від 20.05.2015 до Проект  Закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті  на сайті


До реєстрац.№ 1558-1
(друге читання)
Зауваження
до проекту закону України
про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті
У Головному юридичному управлінні розглянуто підготовлений до другого читання Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності проект закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (далі – законопроект).

Законопроектом передбачається у неправовий спосіб звільнити фізичних осіб-позичальників за споживчими кредитами від виконання зобов'язань за відповідними договорами та примусити кредиторів до вчинення правочинів проти їх волі, зокрема: укласти договір про реструктуризацію боргу, здійснити прощення частини боргу тощо.
Зазначене суперечить одній із загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, відповідно до якої волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. основним принципам цивільного законодавства України (стаття 203 Цивільного кодексу України), а також одній із загальних засад цивільного законодавства України - свободі договору (стаття 3 Цивільного кодексу України).
Передбачена законопроектом заборона на звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов’язань суперечить статті 124 Конституції України згідно з якою юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а також одній із загальних засад цивільного законодавства України - судовому захисту цивільного права та інтересу (стаття 3 Цивільного кодексу України).

Пунктом 5 Прикінцевих положень законопроекту передбачено, що законодавчі та інші нормативно-правові акти, в тому числі рішення судів всіх рівнів, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Зазначене порушує встановлений статтею 6 Конституції України принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, а також положення статті 124 Конституції України, згідно з яким привласнення функцій судів іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Крім того, за цим пунктом законопроекту Основний Закон України діятиме в частині, що не суперечить закону, який пропонується до прийняття.
Також вказане положення законопроекту визнає рішення судів нормативно-правовими актами, що є юридично некоректним.
Слід також зазначити, що запропонований у пункті 5 законопроету підхід до забезпечення «узгодження» прийнятого закону з чинними законами суперечить вимогам частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України і фактично означає:
наділення будь-якого суб’єкта правозастосування можливістю на власний розсуд визначати «діючі частини» чинних законів, що в свою чергу несе корупційні ризики;
нівелювання значення таких законодавчих приписів як «у порядку, встановленому законом», «відповідно до закону», «якщо інше не встановлено законом» тощо.
Крім того, подібний законодавчий підхід не враховує правових позицій Конституційного Суду України, у рішеннях якого неодноразово наголошувалося, що визначальними елементами верховенства права є принципи правової визначеності (йдеться про умову забезпечення передбачуваності застосування правової норми), ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці та неминуче призводить до сваволі (рішення від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005, від 29 червня 2010 року №17-рп/2010, від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010, від 11 жовтня 2011 року №10- рп/2011 тощо).
Заступник керівника
Головного управління                                                                 В. МІЛОВАНОВ
1 Ещё