moderator: Сообщения

moderator -> Всем
21.11 11:27
20.11.18 внесено Проект закону (9304 від 20.11.2018). Проект Закону про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування"
---

І. У частині другій розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» (Голос України від 03.11.2018 р. № 208) після слів «введення його в дію» виключити слова «а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону».

---


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/we...3511=64957


 

до проекту Закону України «Про внесення змін до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування»

1.     Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

4 листопада 2018 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування                     № 2478-VIII, який вступає в дію через три місці після набрання ним чинності.

Відповідно до частини другої розділу ІІ «Прикінцеві положення» цей Закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону.    

Разом з тим, згідно із зауваженнями Головного юридичного управління Верховної Ради України від 20.06.2018 року до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування положення, що вказаний закон застосовується до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію суперечить ст. 58 Конституції України, за якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

У рішенні Конституційного Суду України «Про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22, 243-25 Цивільного процесуального кодексу України» (у справі щодо несумісності депутатського мандата) від 13.05.1997 р. № 1-зп у справі № 03/29-97 зазначається, що закріплення принципу незворотності дії законів у часі на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта. При цьому виняток з цього принципу допускається лише у випадках, коли закони та інші нормативно-правові акти пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, для узгодження норм Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування № 2478-VIII зі статтею 58 Конституції України необхідно прийняти запропоновані зміни.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є приведення норм Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування       № 2478-VIII у відповідність із ст. 58 Конституції України. Завданням законопроекту є захист конституційних прав валютних позичальників.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується у другому пункті розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» після слів «введення його в дію» виключити слова «а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону», що надасть можливість узгодити вказаний закон із нормою статті 58 Конституції України, в якій закладено принцип незворотності дії законів у часі.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про заставу», Законом України «Про нотаріат», Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Законом України «Про іпотеку».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону на момент внесення та в подальшому не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить реальний захист конституційних прав валютних позичальників.

Народні депутати України                                                               Міщенко С. Г.

Кужель О. В.
Крулько І. І.
Євтушок С. М.
Рибалка С. В.
Яценко А. В.
Хміль М. М.


moderator -> Всем
23.10 11:32
Приняли Кодекс о банкротстве!!! Мораторий отменен!

"В середине 2019 года (в момент вступления в силу Кодекса) стартует  пятилетний период льготных условий реструктуризации долгов. Первое  условие — валютные кредиты конвертируются в гривну по курсу НБУ на день  открытия дела о неплатежеспособности физлица. То есть будет применяться  рыночный валютный курс, а не условные 5,05 грн/$, что изначально  требовали заемщики.

«В требования обеспеченного кредитора не включаются штрафные санкции  и пеня. Признанные хозяйственным судом требования обеспеченного  кредитора погашаются должником в размере рыночной стоимости квартиры или  жилого дома, который обеспечивает требования кредитора», — зачитал  Андрей Иванчук. Рыночную стоимость определит оценщик, выбранный  кредитором. Остаток долга, который превышает стоимость недвижимости,  подлежит списанию лишь «после полного выполнения обязательств должником  по реструктуризированным обязательствам».

Прописаны и другие условия реструктуризации. Если общая площадь  квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв. м жилой площади  на каждого члена семьи должника) или общая площадь жилого дома —  не более 120 кв. м, то процентная ставка по такому плану  реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок  по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 1 п.п.  «План реструктуризации заключается на 15 лет, если иное не согласовано  сторонами», — говорится в Кодексе. Текущее значение индекса UIRD  составляет 15,36%. Если площадь недвижимости больше, то «процентная  ставка по плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского  индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD),  увеличенному на 3 п.п.», а план реструктуризации заключается всего  на 10 лет.

При этом должник и обеспеченный кредитор могут договориться  установить в плане реструктуризации или в мировом соглашении другие  условия и порядок погашения требований обеспеченного кредитора,  «но только те, которые не хуже для интересов должника».

Банкиры считают предложенные депутатами ставки более чем  привлекательными для заемщиков. «Текущие ставки по гривневой ипотеке  составляют 19-24%, таким образом, предложенные депутатами ставки  в 15-16% — это уже ниже рыночных.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/...z5UjyitJtE
moderator -> Всем
09.10 10:22
Вказали недостовірні відомості про майнові права неповнолітньої дитини при зключенні іпотечного договору, тоді ця ігформація для вас.
26 вересня 2018 року Верховний Суд досліджував питання позовних вимог батьків неповнолітньої дитини про визнання іпотеки недійсною з підстав порушення майнових прав останньої.

Важливо-

по – перше: неправдиве повідомлення батьками, які є одночасно законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи, про відсутність прав дитини на майно, яке передається в іпотеку, не може бути підставою для визнання іпотеки недійсною за позовом батьків, які зловживали своїми правами законних представників дитини;

по – друге: суд не наділений повноваженням звертати стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на нього за іпотекодержателем.

https://yaizakon.com.ua/priznanie-ipot...v-rebenka/


moderator -> Всем
09.10 9:45
"МОЯ БОРЬБА (или история одного рейдерства)"

История от первого лица.

 "Банк Аваль -  задолженность уже менее 100 000 грн. Прошло немало  судебных заседаний, волокит, нервотрепок и т.д,, По решениям суда,  переговоров с ДВС Соломенского района, нашли промежуточный компромисс,  "примусове стягнення" со всех видов доходов... ВП №  52455006. Около  года шло "примусове стягнення" и тут летом началось,". Вся история с  подробностями, документами и фото ниже в посте "МОЯ БОРЬБА (или история  одного рейдерства)"

https://smertvorogam.blogspot.com/2018...t.html?m=1

moderator -> Всем
03.10 11:54
Правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за серпень 2018 року. За посиланням нижче роз'яснення по кожному пункту.

1.  Особа, яка має до боржника кредиторські вимоги, набуває саме  процесуального статусу конкурсного (заставного) кредитора з правом на  апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, які визначають права  та обов'язки учасників провадження у справі про банкрутство, після  звернення із заявою із кредиторськими вимогами у справі про банкрутство,  розгляду такої заяви судом та визнання його вимог до боржника  господарським судом з прийняттям відповідного рішення та доведення  порушення його прав оскаржуваним рішенням.
(постанова від 08.08.2018 у справі № 24-7/210-05-8241)
 2. Забезпечені кредитори набувають статусу учасника провадження у  справі про банкрутство з моменту порушення такого провадження, а відтак,  набувають і процесуальне право на подання відповідних заяв у справі.
(постанова від 16.08.2018 у справі № 916/1950/16)
 3. Встановлення наявності у боржника майна його складу і обсягу  дозволить суду на стадії розгляду заяви про порушення справи про  банкрутство з підстав того, що існує загроза неплатоспроможності,  встановити чи дійсно задоволення вимог одного або кількох кредиторів  призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в  повному обсязі перед іншими кредиторами.
(постанова від 09.08.2018 у справі № 910/22788/15)
 4. Скасування судом касаційної інстанції ухвали суду апеляційної  інстанції про зупинення провадження у справі не є безумовною підставою  для відводу (самовідводу) складу колегії суддів, який її приймав, навіть  під час подальшого апеляційного перегляду оскарженої ухвали суду першої  інстанції в частині розгляду кредиторських вимог одного з конкурсних  кредиторів.
(постанова від 21.08.2018 у справі № 01/1494 (14-01/1494)
 5. Погашені вимоги – це припинені грошові зобов'язання, відтак,  відсутність цивільно-правового зв'язку у правовідносинах між боржником і  кредитором; обмеження на внесення змін до реєстру вимог кредиторів,  слід розглядати в контексті мети його затвердження та цілей визначених  ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його  банкрутом", з дотриманням принципу, за яким не можна витлумачити одну  норму Закону таким чином, що її застосування призведе до нівелювання  інших його положень або ж створить конфлікт між нормами.
(постанова від 21.08.2018 у справі № 01/1494 (14-01/1494)
 6. Право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за  кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку  кредитування чи у разі пред’явлення до позичальника вимоги згідно з ч. 2  ст. 1050 ЦК України.
(постанова від 08.08.2018 у справі № 4/5025/1437/11)
 7.  Введення господарським судом процедури санації у справі про  банкрутство є переважним поряд із застосуванням щодо боржника  ліквідаційної процедури.
(постанова від 15.08.2018 у справі № 18/257)
 8. Принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора полягає в тому, що  кредитор повинен обґрунтовувати, що саме не вчинив ліквідатор і як це  вплинуло на результат формування ліквідаційної маси.
(постанова від 08.08.2018 у справі № 916/2465/13)
 9. У випадку, коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не  за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, чи коштів,  одержаних у результаті виробничої діяльності боржника, то така оплата  повинна здійснюватись за рахунок коштів кредиторів, виходячи із принципу  пропорційності їх грошовим вимогам.
(постанова від 01.08.2018 у справі № 912/1783/16)
 10.  Мирова угода у справі про банкрутство одночасно є судовою  процедурою у справі про банкрутство та цивільно-правовою угодою  (правочином), оскільки є домовленістю між боржником і кредиторами.
(постанова від 15.08.2018 у справі № 922/4366/16)
 11. Відсутність у боржника майна, достатнього для покриття судових  витрат, виключає можливість здійснення судом провадження у справі про  його банкрутство в силу імперативних приписів ч. 4 ст. 11 ЗУ "Про  відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
(постанова від 01.08.2018 у справі № 911/3540/17)
 12. Перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства, що  ліквідується, є обов'язковою складовою ліквідаційної процедури, тому  обов'язок ліквідатора надати всі необхідні для проведення такої  перевірки документи, є безумовним. (постанова від 16.08.2018 у справі №  915/1490/16)
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76000721
https://www.facebook.com/notes/%D0%B2%...878776604/

Фото:
moderator -> Всем
20.09 11:33
"Сегодня мы наконец получили долгожданную свободу от кредитного рабства!!!"

Анна Аницкая: "Всем добрый вечер, сегодня  мы наконец получили долгожданную свободу от кредитного рабства!!!

Очень  хочу выразить большую  благодарность Ярослава Авраменко,  за её индивидуальный подход, за мудрое и приемлемое решение  в оценке  кредита, за то, что она просто Человек. Огромное  СПАСИБО  Федоровой  Светлане за то, что на протяжении  всего времени  была с нами,  консультировала, помогала информацией, за её  сердечность и доброту.  Спасибо  ВСЕМ кто нам помогал!!! Мы благодарны  судьбе, что выбрали   именно  вас...Всем добрый вечер, сегодня  мы наконец получили  долгожданную свободу от кредитного рабства!!! Очень  хочу выразить  большую  благодарность Ярославле Авраменко, за её индивидуальный подход,  за мудрое и приемлемое решение  в оценке кредита, за то, что она  простоЧеловек. Огромное  СПАСИБО  Федоровой Светлане, за то что на  протяжении  всего времени  была с нами, консультировала, помогала  информацией, за её  сердечность и доброту. Спасибо  ВСЕМ кто нам  помогал!!! Мы благодарны  судьбе, что выбрали  именно  вас (КПД)..."

moderator -> Всем
19.09 10:18
Позиція Великої палати ВС щодо виконавчого напису, що не підлягає виконанню

"Обтяжувач, який ініціює звернення стягнення на предмет  забезпечувального обтяження, зобов’язаний до початку процедури  зареєструвати в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (далі –  Реєстр) відомості про звернення стягнення на предмет застави.

 Така вимога узгоджується із ч. 1 ст. 27 спеціального закону, згідно з  якою обтяжувач, який має намір звернути стягнення на предмет  забезпечувального обтяження в позасудовому порядку, зобов’язаний  надіслати боржнику та іншим обтяжувачам  письмове повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням  зобов’язання. Повідомлення надсилається одночасно з реєстрацією в  Реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального  обтяження.

Вказані вимоги є  імперативними і не залежать від розсуду стягувача. Ухилення від  надсилання боржнику такого повідомлення, реєстрації в Реєстрі  відомостей, а також недотримання 30-денного строку з моменту реєстрації є  порушеннями, зважаючи на які нотаріус не може вчинити виконавчий напис  про звернення стягнення на предмет застави."

https://www.facebook.com/supremecourt....pe=3&th...
moderator -> Всем
04.09 11:40
облікова ставка НБУ буде 18, кредити здорожчають...


"Національний банк дотримується політики інфляційного таргетування - робить все, щоб зростання цін залишалося у прогнозованому діапазоні. Саме для цього НБУ підвищує вартість грошей в економіці (облікову ставку). Через неї в першу чергу зростає ставка, під яку кредитують самі банки. Гроші дорожчають, сповільнюється кредитування, знижується попит, що стримує зростання цін."

https://www.obozrevatel.com/ukr/econom...dinalne...


moderator -> Всем
28.08 11:11
Відступлення від правових висновків ВСУ: аналіз судової практики у цивільних справах

Дмитро Луспеник (Секретар Першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду,секретар Пленуму Верховного Суду,кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу) проаналізував 15 змінених ВП ВС. 10 з них стосуються іпотеки, кредитів.

1.       Споживачі судовий збір не платять на будь-якій стадії процесу

2.       Юрисдикція. Спір за позовом кредитора-юридичної особи до боржника-юридичної особи та поручителів-фізичних осіб про стягнення кредитної заборгованості підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства

3.       Кредит. Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та неустойка боржником не платяться

4        Кредит. Розірвання кредитного договору припиняє      його дію на майбутнє. З цього моменту у позичальника залишається обов’язок      повернути позивачеві заборгованість, нараховану за цим договором станом на      день його розірвання, а кредитодавець втрачає право нараховувати      передбачені кредитним договором проценти та неустойку за період після      розірвання цього договору

5.       Кредит. Після звернення до суду з позовом про дострокове стягнення кредиту проценти та неустойка боржником не платяться

6.       Іпотека. Незазначення в резолютивній частині судового рішення початкової ціни предмета іпотеки в грошовому вираженні не є безумовною підставою для його скасування

  1. Іпотека. Зі смертю позичальника зобов’язання з      повернення кредиту включаються до складу спадщини, а строки пред’явлення      кредитодавцем вимог до спадкоємців позичальника (преклюзивні строки) і      порядок задоволення цих вимог регламентуються статтями 1281 і 1282      ЦК України

8.       Позовна давність. У разі неналежного повідомлення відповідача про дату судового засідання при ухваленні заочного рішення заява про застосування позовної давності може бути подана й після ухвалення рішення

9.       Позовна давність. До негаторного позову позовна давність не застосовується

10.    ДВС. У разі зазначення у судовому рішенні про стягнення суми коштів в іноземній валюті з визначенням еквіваленту такої суми у гривні стягувачеві має бути перерахована вказана у резолютивній частині судового рішення сума в іноземній валюті, а не її еквівалент у гривні

https://sud.ua/ru/news/sud-info/124127...h-spravakh

moderator -> Всем
22.08 7:16
Постановление 662 (победа заемщиков):Все нотариальные надписи, совершенные на основании Постановы-662 должны признаваться судами не подлежащими исполнению.

Александр Гумиров (17.08.18): Судебное  дело №826/20084/14 против Постановы Кабмина №662 об исполнительных  надписях нотариусов на кредитных договорах ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕНО НАШЕЙ  ПОБЕДОЙ.

Постанова-662 окончательно незаконна и отменена С  МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ. Все нотариальные надписи, совершенные на  основании Постановы-662 должны признаваться судами не подлежащими  исполнению. Применить победу к "своей" исполнительной надписи может  любое физическое или юридическое лицо в Украине.

В реестре так и  не появилось постановление Большой палаты Верховного Суда от 20.06.2018  г., но я наконец-то получил его по почте и выкладываю в этом посте фото

Спасибо всем, кто причастен к победе.

https://www.facebook.com/aleksandr.gum...8C4nULs...