Сплатив іпотеку вчасно? А тепер поборись за визнання іпотеки припиненою.

moderator -> Всем
24.02.17 11:10
Сплатив іпотеку вчасно? А тепер поборись за визнання іпотеки припиненою.
Зобов'язання  за договором кредиту виконано в повному обсязі? Тоді зобов’язання за  договором іпотеки, які є похідними від кредитного договору,  припиняються!

Коротко по справі № 6-2560цс16:
 (Кредит повернуто в 2012 році, боротьба за припинення іпотеки- лютий 2017р)

 Згідно з довідкою з ПАТ «Ощадбанк» заборгованість  за кредитом у сумі  300 тис. грн під 9,5 % річних на строк до 28 вересня 2012 року включно  погашена в повному обсязі 6 вересня 2012 року, але іпотека не  визнавалась банком припиненою, оскільки банк нарахував ще  20000,00грн.штрафу ( (штраф у розмірі 5 %) за невиконання пункту  договору іпотеки, за яким іпотекодавець зобов’язаний одночасно з  укладенням цього договору за власний рахунок застрахувати предмет  іпотеки на суму 400 тис. грн.  
Правова позиція, яка висловлена ВСУ в постанові від 8.02.17  у справі № 6-2560цс16

 Іпотека має похідний характер від основного зобов’язання і є дійсною до  припинення основного зобов’язання або до закінчення строку дії  іпотечного договору.
Зобов’язання припиняється частково або у  повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.  Зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (статті  598, 599 ЦК України).
Оскільки забезпечені іпотекою зобов’язання за  договором кредиту виконано в повному обсязі, то зобов’язання за  договором іпотеки, які є похідними від кредитного договору,  припиняються.
Висновки судів про те, що існують невиконані перед  банком зобов’язання за іпотечним договором у вигляді несплаченої  іпотекодавцем суми штрафу, суперечать вищезазначеним вимогам закону.

Фото: