20.11.18 внесено Проект закону (9304 від 20.11.2018). Проект Закону про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування"

moderator -> Всем
21.11.18 11:27
20.11.18 внесено Проект закону (9304 від 20.11.2018). Проект Закону про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування"
---

І. У частині другій розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» (Голос України від 03.11.2018 р. № 208) після слів «введення його в дію» виключити слова «а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону».

---


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/we...3511=64957


 

до проекту Закону України «Про внесення змін до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування»

1.     Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

4 листопада 2018 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування                     № 2478-VIII, який вступає в дію через три місці після набрання ним чинності.

Відповідно до частини другої розділу ІІ «Прикінцеві положення» цей Закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону.    

Разом з тим, згідно із зауваженнями Головного юридичного управління Верховної Ради України від 20.06.2018 року до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування положення, що вказаний закон застосовується до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію суперечить ст. 58 Конституції України, за якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

У рішенні Конституційного Суду України «Про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22, 243-25 Цивільного процесуального кодексу України» (у справі щодо несумісності депутатського мандата) від 13.05.1997 р. № 1-зп у справі № 03/29-97 зазначається, що закріплення принципу незворотності дії законів у часі на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта. При цьому виняток з цього принципу допускається лише у випадках, коли закони та інші нормативно-правові акти пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, для узгодження норм Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування № 2478-VIII зі статтею 58 Конституції України необхідно прийняти запропоновані зміни.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є приведення норм Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо відновлення кредитування       № 2478-VIII у відповідність із ст. 58 Конституції України. Завданням законопроекту є захист конституційних прав валютних позичальників.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується у другому пункті розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» після слів «введення його в дію» виключити слова «а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України "Про іпотеку", що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону», що надасть можливість узгодити вказаний закон із нормою статті 58 Конституції України, в якій закладено принцип незворотності дії законів у часі.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про заставу», Законом України «Про нотаріат», Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Законом України «Про іпотеку».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону на момент внесення та в подальшому не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить реальний захист конституційних прав валютних позичальників.

Народні депутати України                                                               Міщенко С. Г.

Кужель О. В.
Крулько І. І.
Євтушок С. М.
Рибалка С. В.
Яценко А. В.
Хміль М. М.