ВАРТО знати вимоги до скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації та строки їх подання

moderator -> Всем
07.02 10:41
ВАРТО знати вимоги до скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації та строки їх подання
Останнім часом дуже багато проблем виникає з перереєстрацією майна без відома власника.

 ВАРТО знати вимоги до скарг на рішення, дії або бездіяльність  державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації та строки їх  подання.
На сайті Мін"юсту (Департамент державної реєстрації та нотаріату) уточнюється:

СТРОКИ ПОДАННЯ СКАРГ у сфері державної реєстрації

    - Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта  державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції  України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з  дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася  чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи  бездіяльністю.
    - Рішення, дії або бездіяльність територіальних  органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до  Міністерства юстиції України протягом15 календарних днів з дня прийняття  рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла  дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
     - Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання  Міністерством юстиції України або його територіальним органом, а в разі  надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку  від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена  відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового  відправлення або на конверті.
    У разі якщо останній день строку  для подання скарг, припадає на вихідний або святковий день, останнім  днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або  святковим днем.

СКАРГА на рішення, дії або бездіяльність  державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав або  територіального органу Міністерства юстиції України подається особою,  яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

 1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи  перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних  осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга  подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у  скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення  державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру  прав;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

  СКАРГА на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора,  суб'єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб —  підприємців або територіального органу Міністерства юстиції України  подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та  має містити:

1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце  проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для  юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника,  якщо скарга подається представником;
2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 3-1) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного  у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного  рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора  та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;
4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.
     До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії  документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті  прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо  скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший  документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія  такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Джерело - https://minjust.gov.ua/

Будь в курсі, Ваш КПД

#КПД #консультація_юриста